Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
Brak komentarzy 9 Odsłon

Uwagi do Szczegółowego opisu priorytetów w PO IiŚ

Janusz Mikuła
Przewodniczący Pre-KM POiIŚ

Szanowny Panie Ministrze

Zgodnie z Pana zaproszeniem  przesyłam uwagi do tego obszernego dokumentu.  Jego przeczytanie,  analiza, sfromułowanie i spisanie uwag zajęło  nam kilka pracowitych dni.

Liczę, że postulaty i propozycje zmian zostaną  wnikliwie przeanlizowane i MRR ustosunkuje się do nich merytorycznie. Piszę te słowa wprost, bo według stosunku do naszej pracy będziemy oceniać szanse na przyszłą konstruktywną, partnerską współpracę w Komitecie Monitorującym POIiŚ. Świetnie Pan rozumie, wywodząc się z organizacji ekologicznych, jak czułe są  te organizacje  na lekceważnie i zbywanie ich społecznej pracy polegającej na ocenie  rożnego rodzaju dokumentów rządowych. A z taką praktyką mają POE przede wszystkim do czynienia. Oby te uwagi i obawy były na wyrost.

Podtrzymuję także uwagi Klubu Przyrodników do Priorytetu V i Listy Indykatywnej ( w załączeniu) i proszę o potraktowanie ich j.w.

Pliki:

Uwagi do  „Szczegółowego opisu priorytetów” w PO IiŚ – Radosław Gawlik

Uwagi Klubu Przyrodników  do Listy Indykatywnej w Konsultacjach społecznych  

Uwagi KP do Priorytetu V. w konsultacjach społecznych
 

WPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wypełnij wszystkie wymagane pola. *

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

NEWSLETTER

Wróć na początek