Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
Brak komentarzy 291 Odsłon

Konkurs. Hasła w klimacie

hasla1

hasla1KONKURS ZAKOŃCZONY!

1. Na konkurs nadeszło poprzez Internet oraz pocztę 670 haseł od 385 uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych z całej Polski.

2. Po długich obradach i często sprzecznych opiniach Komisja Konkursowa ustaliła, iż:

I nagrodę w wysokości 500 zł otrzymuje Cyryl Bryniarski, uczeń kl. II Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu za hasło:

„GRA o Kulę… Ziemską”

II nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje Aleksandra Trela, uczennica klasy I Gimnazjum z Sędziszowa za hasło:

„Im cieplej, tym duszniej”

III równorzędne nagrody otrzymują: Weronika Krzyśków uczennica Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu za hasło:

„Nie bądź ślimak, dbaj o klimat”

Celina Figiel uczennica klasy 2 Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu za hasło:

„Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi”

Protokół komisji konkursowej

3. Komisja postanowiła przyznać dodatkowo poza regulaminem konkursu wyróżnienia za ciekawe propozycje, które były ” nominowane” do nagród głównych:

Anna Długosz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźle za hasło:

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj – zacznij dbać o naszą ziemię”

Hanna Bugajewska z Gimnazjum nr 42 we Wrocławiu za hasło:

„Pogoda na dobry klimat”,

Daria Targos z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach za hasło:

” Świat się topi, ty razem z nim!!”

Agnieszka Sądowska z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach za hasło:

Kornelia Koppa z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźle za hasło:

„Oszczędzaj energię, stosuj biopaliwa, to wszystko pozytywnie na klimat wpływa”

Komisja pracowała w składzie:

Ewa Leś- biolog

Anna Gawlik- filozofka

Joanna Wiland- nauczycielka

Anna Gierszewska- inżynier ochrony środowiska

Dr. Dominika Sokulska- botanik, ekspert przyrodniczy

Zatwierdzili

Radosław Gawlik, Prezes Zarządu

Dariusz Białek, Członek Zarządu

Dokumenty>>

Plakaty ilustrujące nagrodzone hasła autorstwa Piotra Boczara, były prezentowane na Szczycie Klimatycznym  w Poznaniu w grudniu 2008 r.

Więcej o konkursie >>

Zdjęcia z pobytu na Szczycie Klimatycznym w Poznaniu 2008 >>

Regulamin konkursu

1. „Hasła w klimacie” to konkurs na stworzenie haseł nawiązujących do ochrony klimatu raz do Poznańskiego Szczytu ( COP)- najważniejszej konferencji na temat ochrony klimatu w tym roku na Ziemi, na której politycy decydują o losach Świata *.

2 Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych z Dolnego Śląska oraz innych województw.

3. Hasła powinny być umieszczone na czystej białej kartce , podpisane przez autorkę/a, z danymi osobowymi uczestniczki/a – na odwrocie kartki.

4. Jedna osoba startująca w konkursie może przesłać maksymalnie 3 hasła.

5. Konkurs trwa od 15 października do 15 listopada 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego)

6. Ocena prac nastąpi do 25 listopada.

7. Wręczenie nagród oraz konferencja prasowa nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2008.

8. Prace można przesłać drogą pocztową, na adres:
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław

lub drogą elektroniczną na adres :
info-ekounia@eko.org.pl podając imię nazwisko, adres, e-mail oraz telefon kontaktowy do autorki/a

9. Prace będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie „Eko-Unia”.

10. Pula nagród w konkursie wynosi 1000 zł .
Przewidujemy następujący jej podział:

pierwsze miejsce 500 zł
drugie miejsce 300 zł
trzecie miejsce – dwie nagrody po 100 zł

11. Zwycięzcy o nagrodzie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i telefonicznie  przed poinformowaniem opinii publicznej
* Przed przystąpieniem do układania haseł warto zdobyć więcej informacji o działaniach na rzecz ochrony klimatu i COP w Poznaniu

www.eko-unia.org.pl , tel. 0 71 344 22 64
Oprac. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, 10. październik 2008r

Podstawowe informacje dla uczestników konkursu ” Hasła w Klimacie” przydatne dla zrozumienia klimatu konkursu

Szanowni Państwo

Na krótko przed zbliżającą się XIV Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP14) w Poznaniu Biuro Regionalne Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie ma przyjemność zaprezentować dossier internetowe „KLIMAT 2008″ (http://www.boell.pl), w którym znajdą Państwo:

podstawowe informacje dotyczące historii zmian klimatu i międzynarodowych negocjacji, sformułowane w zwięzły i przystępny sposób

wybór aktualnych artykułów i opracowań przygotowanych przez regionalnych i międzynarodowych ekspertów

aktualne wywiady z osobistościami z dziedziny polityki klimatycznej, takimi jak Minister Środowiska, Prof. Maciej Nowicki, czy też przedstawiciel Rady Unii Europejskiej, Maurizio di Lullo

aktualne publikacje przetłumaczone na język polski, takie jak broszura Germanwatch wydana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla pt. „Bali-Poznań-Kopenhaga. Trójskok w kierunku nowej jakości polityki klimatycznej” autorstwa Christopha Balsa

Mamy nadzieję, że uda nam się przybliżyć Państwu problematykę związaną z polityką energetyczną i klimatyczną oraz przedstawić różnorodność opinii, poglądów i stanowisk głównych aktorów negocjacji – takich jak Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja, czy też goszcząca w tym roku Szczyt Klimatyczny Polska – dotyczących przyszłości globalnego klimatu.


Dear Colleagues,

Prior to the UN Climate Change Conference (COP 14) in Poznań, Poland, the Regional Office of the Heinrich Böll Foundation in Warsaw is pleased to present a Web-Dossier on Climate Change (http://www.boell.pl/en/nav/index_en.html) where you can find:

Succinct basic background information on the history of climate change and the international negotiations

A wide variety of articles prepared by experts from international institutions

Up-to-date interviews with important stakeholders from the climate policy field, such as the Polish Minister of Environment, Professor Maciej Nowicki, or representative of the Council of the European Union, Maurizio di Lullo

Current publications on climate change such as a booklet, published by Germanwatch in cooperation with the Heinrich Böll Foundation, entitled ‘Bali-Poznan-Copenhagen. Triple Jump Towards a new Quality of Climate Policy’ by Christoph Bals

We hope that we manage to introduce you to the issues of energy and climate policy and to present a variety of the opinions, positions and perspectives regarding the future of global climate that are held by the main negotiations actors – by countries such as United States, China, India, Russia or the host of the upcoming Climate Conference – Poland.

Heinrich Böll Stiftung

ul. Zurawia 45 (III p.), 00-680 Warszawa

tel.: +48 22 594-23-33, 44 01 333

fax: +48 22 594-23-37, 44 01 337

hbs@boell.pl ; www.boell.pl


„Wtrącanie się jest jedynym sposobem na pozostanie realistą.” Heinrich Böll

 

WPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wypełnij wszystkie wymagane pola. *

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

NEWSLETTER

Wróć na początek