Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
Brak komentarzy 23 Odsłon

Wrocław konsultuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

DAS

2 lipca w Ratuszu zorganizowano konferencję prasową dotyczącą przygotowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).  Zamiast spodziewanego  prezydenta poprowadził ją Bartłomiej Świerczewski, szef Biura ds. partycypacji z licznym gronem urzędników miejskich.
Krótko został zaprezentowany  PGN, którego przyjęcie stanowi głównie o możliwości starania się o  fundusze unijne w ramach RPO.
Przyjęto cele PGN, dość przestarzałe z  UE tzw. 3x 20, czyli redukcji w mieście, energochłonności oraz emisji CO2 o 20 %  oraz wzrostu odnawialnych źródeł energii o 20 %. Ważne jest fakt, że miasto po raz pierwszy przygotowuje specjalne dokumenty dotyczące ochrony klimatu i polityki energetycznej wpisujące się w politykę UE. Cel długofalowy Wrocławia to redukcja gazów cieplarnianych w 2050 r o 80 %.
Plan nie uwzględnia istniejącego stanu prawnego. Na pytanie o kompetencje samorządów ( określanie poziomu jakości powietrza, normy na paliwo i kotły grzewcze) była zgoda co do konieczności ich zwiększenia i zmian ustawowych.
PGN będzie poddany konsultacjom społecznym, jest już umieszczony na BIP-ie Wrocławia. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami mają się odbyć  6 i 13.07.
Radek Gawlik, Dolnośląski Alarm Smogowy

WPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wypełnij wszystkie wymagane pola. *

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

NEWSLETTER

Wróć na początek