Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
32 Odsłon

Uroczysko Miodary

Staw-na-Miodarach

Rada Uroczyska Miodary  działająca w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO-UNIA, Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” , Sołtysem Wsi Miodary oraz partnerzy  Towarzystwo Przyrodnicze Ziemi Oleśnickiej Wojskowe Koło Łowieckie „Jeleń”,
Autorska Szkoła Samorozwoju „ASSA”

ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
do wspólnej pracy na rzecz rozwoju Społecznego Rezerwatu Przyrody „Uroczysko Miodary” naszym  zadaniem będzie posadzenie 420 szt. tarniny w ramach Projektu: „Zadrzewienia Śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”

Kiedy: 1.04.2017 godz. 10.00
Miejsce spotkania: parking przy Uroczysku

Plan działań:
1. Wykonanie czyżni poprzez nasadzenie tarniny,
2. Wykład terenowy „Bogactwo Uroczyska Miodary” – przeprowadzi Profesor Dariusz Tarnawski,
3. Ognisko – „ogień” zapewnia Sołtys Wsi Miodary a„małe co nieco” do upieczenia zapewnia Stowarzyszenie EKO-UNIA

Prosimy o zabranie ze sobą sprzętu potrzebnego do pracy
Komitet Organizacyjny

O motylach na naszej stronie http://www.motyle.natura2000.pl/

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

NEWSLETTER

Wróć na początek