Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
65 Odsłon

Uwaga! Spotkanie monitoringowe

I SPOTKANIE MONITORINGOWE

Program

DATA: 22-23 września 2018

MIEJSCE: Wrocław, EkoCentrum ul. Świętego Wincentego 25AC


SZCZEGÓLOWY ROGRAM SPOTKANIA

22.09.2018 – godzin: 17:30 – 22:00 – Spotkanie monitoringowe cz. I

Zebranie organizacyjne w Ekocentrum,  przejście/przejazd do Hydropolis – wejście o 18:30 [ul. Na Grobli 17], Powrót do Ekocentrum (kolacja i rozmowy tematyczne) [ul. Świętego Wincentego 25AC]


23.09.2018 – godzina: 10:00 – 16:00 – Spotkanie monitoringowe cz. II  w EkoCentrum

10:00 – 12:00 Przegląd działań w Koalicji – krótkie omówienie poszczególnych działań

12:00 – 12:30 Ocena dotychczasowych działań KRR, wyzwania na przyszłość, rekomendacje dla Koalicji Ratujmy Rzeki

12:30 – 13:15 Przerwa obiadowa

13:15 – 13:45 Komunikacja

13:45 – 14:15 Sprawy bieżące: konsultacje polityki ekologicznej, sprawa programu retencji, Ramowa Dyrektywa Wodna – kampania,

14:15 – 14:45 Aktywizacja członków Koalicji – dyskusja

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 15:30 Wypracowanie planów i harmonogramu

15:30 – 16:00 Podsumowanie

Spotkanie jest realizowane w ramach projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2018r. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.

Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.

program

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

NEWSLETTER

Wróć na początek