Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
Brak komentarzy 35 Odsłon

Interwencja w sprawie Firmy Mo-BRUK z Wałbrzycha

Dnia 21 września otrzymaliśmy prośbę od Pana Radnego Dariusza Gustaba z Wałbrzycha dotyczącą interwencji w sprawie Firmy Mo-BRUK.

Interwencja dotyczy prywatnego składowiska odpadów zarządzanego przez Spółkę komandytową Mo-Bruk w Wałbrzychu. Mo-BRUK zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką odpadami przemysłowymi niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

Spólka dysponuje terenem, na którym zlokalizowane są magazyny przystosowane do gromadzenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Ponadto działa ona w oparciu o szereg decyzji zezwalających na odbiór, odzysk i recykling przyjmowanych odpadów oraz posiada pozwolenie zintegrowane na funkcjonowanie obiektu. Tak piszą na swojej stronie: http://mobruk.pl/o_nas.html.

Mimo iż, funkcjonowanie jest legalne, mieszkańcy przypuszczają, że składowisko nie jest wystarczająco dobrze zabezpieczone, dlatego też boją się o swoje zdrowie jak i o skażenie środowiska z powodu gromadzenia przez spółkę Mo-BRUK substancji szkodliwych i toksycznych typu: azbest, toluen. Ponadto z informacji, które uzyskaliśmy w rozmowie telefonicznej ze Strażą Pożarną w Wałbrzychu wynika, iż od 2002 roku miały miejsce aż 21 pożary, z czego część to wynik samozapłonu. Stąd też przypuszczenie o nieodpowiednim składowaniu odpadów.

Po dokładnym przeanalizowaniu informacji, które uzyskaliśmy od Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu, a także ze stron internetowych:

http://takietomiasto.blox.pl/html,

http://www.ekoalert.pl/event/view/237/

napisalismy pismo do WIOŚ w Wałbrzychu. W piśmie tym przedstawiliśmy nasze obawy dotyczące skażenia środowiska, a także zwróciliśmy się z prośbą o zastosowanie odpowiednich kontroli dotyczących głównie przyczyn pożaru, a także zanieczyszczenia okolicznych wód i gleb, które naszym zdaniem może być znaczące z powodu braku odpowiednich uszczelnień oraz nie zainstalowania drenażu odcieków.

Zabezpieczenie obiektu  jest konieczne do dalszego jego funkcjonowania, ponieważ jeśli nie spełni wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku powinno być ono zamknięte do końca 2009 roku. Prosiliśmy WIOŚ o dokładny monitoring obiektu. Pismo to zostało wysłane także do wiadomości  RDOŚ  i do pana Dariusza Gustaba.

10 listopada br. otrzymaliśmy odpowiedź od WIOŚ delegatura w Wałbrzychu na nasze pismo. Wyjaśniono nam, że kontorle na obszareze składowiska wykonywane są systematycznie mi.in. na wnioski zaniepokojonych mieszkańców. Jednakże nie ma dowodów na występowanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, dlatego też nie mogą byc podjęte działania wstrzymujące funkcjonowanie składowiska. Jednocześnie poinformowano nas, że ostatnia kontrola, która miała miejsce w kwietniu br. wykazała pewne nieprawidłowości, co było podstawą do podjęcia działań pokontrolnych. W wyniku czego przedstawiciel Spółki został wezwany do zaniechania naruszeń.

Pismo >>

WPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wypełnij wszystkie wymagane pola. *

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

Polityka prywatności
NEWSLETTER

Wróć na początek

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close