Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA

ZARZĄD

Radoslaw GawlikRadosław Gawlik (Prezes) rgawlik@eko.wroc.pl

 Urodzony w 1957 r. we Wrocławiu, żonaty, troje dzieci, wegetarianin.

Studia ukończył w 1981 r., na wydziale Eksploatacji i Ekonomii Transportu Wyższej Szkoły Transportu i Łączności w Żylinie, na Słowacji. W latach 80-tych uczył matematyki we wrocławskich szkołach. W związku z działalnością w ruchu opozycyjnym nie przedłużono mu umowy o pracę. Okresowo pracował jako robotnik wysokościowy. W latach 1986-89 uczestniczył w Ruchu „Wolność i Pokój”. Organizował protesty ekologiczne m.in. w sprawie huty „Siechnice”, elektrowni jądrowej w Żarnowcu, składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu.

W latach 1987-89 działał w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska. Publikował w prasie podziemnej, szczególnie na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego i środowiska pracy. Uczestniczył w obradach „okrągłego stołu” w zespole ds. ekologii. W historycznych wyborach, 4 czerwca 1989 r. został wybrany na posła. Przez 12 lat zasiadał w Sejmie. Uczestniczył w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna później przekształconym w partię – Unię Demokratyczną, a jeszcze później w Unię Wolności. Będąc jej członkiem wraz z grupą przyjaciół ekologów założył Forum Ekologiczne UW, któremu przez 7 lat przewodniczył. W tym czasie FE UW zainicjowało i doprowadziło do przyjęcia wielu ważnych aktów prawnych, min. wprowadzono do konstytucji zasadę zrównoważonego rozwoju, uchwalono ustawę o ochronie zwierząt.

Od XI 1997 r. do VI 2000 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jako jedyny członek rządu w koalicji z AWS głosowałem przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Był przeciwny organizowaniu olimpiady zimowej w Tatrach.

Był członkiem Unii Wolności od jej początku do kwietnia 2002r, kiedy wrócił do działań w ruchu ekologicznym. Został przewodniczącym Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Jeden z współzałożycieli reprezentacji politycznej ruchu- Zielonych 2004 www.zieloni2004.pl.

Nadal pozostaje aktywnym w ruchu organizacji pozarządowych. Obecnie przewodniczy Stowarzyszeniu Ekologicznemu ” Eko- Unia” www.eko-unia.org.pl , w ramach którego realizuje projekty z obszaru ekologii, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, współpracy międzynarodowej oraz promocji zielonej polityki. Od 2004 roku jest przedstawicielem organizacji ekologicznych w Komitetach Monitorujących Rolny Sektorowy Program Operacyjny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a od 2007r Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-13

 

 

Mariola Miklaszewska (Wiceprezes) m.miklaszewska@o2.pl

Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Czuwa nad finansami Stowarzyszenia.

Współpracuje przy wielu projektach realizowanych  przez Eko-Unie:
– pięć edycji projektu „Energia dla klimatu – wsparcie inicjatyw i władz lokalnych w południowo-    zachodniej Polsce”
– „Energia dla klimatu 2015 – jak żyć bez odkrywki?”
– „Ograniczenie roli  węgla w Europie”
– „Kampania na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku”
– „CEE partnership on grassroot empowerment: towards an active civil society through learning and        practicing“.

 

foto_JRJacek Rogoliński (Wiceprezes) rogolinski@io.gliwice.pl

Współzałożyciel (obok Joanny Rzeszowskiej) stowarzyszenia Eko-Unia i współorganizator Szkoły Młodych Ekologów. Ukończył biochemię na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dr n.med. w dziedzinie biologii. Pracował w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, obecnie w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach (w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów).

Członek nieistniejącego już Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, później przekształconego w partię – Unię Demokratyczną, a jeszcze później w Unię Wolności. Członek Zarządu Krajowego Forum Ekologicznego UW. Członek kilku stowarzyszeń, w większości ich współzałożyciel i członek zarządów (jak m.in.: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Gliwicka Inicjatywa Obywatelska, Ziębicka Inicjatywa Obywatelska, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, i inne).

 

dominika

Dominika Sokulska (Członek Zarządu) dsokulska@gmail.com

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy (dawniej Akademia Rolnicza) we Wrocławiu uzyskując tytuł dr inż. nauk rolniczych, specjalizuje się w łąkarstwie i kształtowaniu terenów zieleni. Brała udział w licznych projektach naukowo – badawczych, m.in.:

  • inwentaryzacja przyrodnicza i określenie optymalnej metody zabezpieczenia przed erozją skarp składowiska zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most,
  • inwentaryzacja przyrodnicza i projekt rewitalizacji Parku Zdrojowego w Polanicy Zdrój,
  • analiza przydatności gatunków i odmian traw gazonowych oraz ich mieszanek do zakładania muraw piłkarskich
  • możliwości renowacji piłkarskiej nawierzchni trawiastej
  • określenie możliwości przekształcenia terenów porolniczych w obszary rekreacyjne.

Jest autorką i współautorką kilku publikacji naukowych, ekspertyz oraz opracowań.

Pracowała jako nauczyciel akademicki i bankowiec. Współorganizowała liczne warsztaty, konferencje naukowe i biznesowe (również międzynarodowe).

Zajmuje się projektowaniem terenów zieleni i wykonuje inwentaryzacje przyrodnicze (ekspert botaniczny ds. programów rolnośrodowiskowych, nr 1842/2008 w rejestrze MRiRW). Jako Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA propaguje edukację ekologiczną. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (certyfikat Moderatora Odnowy Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; członek Rady Programowej LGD Dobra Widawa). Jest także redaktorem branżowego czasopisma technicznego.

radekDariusz Białek (Członek Zarządu) biuro@ekojarmarki.pl

Urodzony we Wrocławiu w roku 1960. Żonaty, trzech synów.

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uzyskał dyplom z zarządzania dla trzeciego sektora od The John Hopkins University – Institute for Policy Studies. Przeszedł dwuletni podyplomowy program z zarządzania środowiskiem w ramach Polsko-Norweskiego Programu Czystszej Produkcji i pod koniec lat dziewięćdziesiątych samodzielnie prowadził projekty międzynarodowe (Leonardo da Vinci) z Niemcami i Czechami. Wieloletni koordynator Zachodniopolskiego Centrum Czystszej Produkcji w ramach którego realizowane były kilkuletnie Szkoły Czystszej Produkcji dla w sumie kilkudziesięciu przedsiębiorstw i instytucji z całej Polski. Aktualnie prowadzi firmę Ekojarmarki.pl wspierającą organizatorów ekologicznych imprez plenerowych i eko jarmarków w całym kraju.

Komisja rewizyjna:

Joanna Rzeszowska Wolny

Cezary Grochowski

Joanna Maria Wnuk

Koordynatorzy projektów

Radek Gawlik, Hanna Schudy

Współpracownicy:

Witold Miklaszewski, Katarzyna Kubiczek, Radek Lesisz, Krzysztof Smolnicki, Urszula Bugajewska, Andrzej Mazik, Anna Dziadek, Sylwester Kraśnicki

KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

Polityka prywatności
NEWSLETTER

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Wróć na początek

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close