Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
202 Odsłon

Ogłoszenie przetargu w ramach projektu Strażnicy dobrego stanu wód

Zapytanie ofertowe

Zalacznik_nr_1

Zalacznik_nr_2

Zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_4

Zalacznik_nr_5

Pytania i odpowiedzi uzupełniające (docx)

Pytania_io odpowiedzi uzupełniające (pdf)

13.08.2018

Na etapie oceny ofert zauważone zostały błędy merytoryczno – proceduralne,  skutkujące brakiem możliwości obiektywnej oceny złożonych ofert. Po poprawieniu błędów, konkurs został ogłoszony, zgodnie z przepisami,  w „Bazie konkurencyjności” :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130420 

16.08.2018
Komunikat dotyczący  zapytania ofertowego Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia nr 1/08/2018
Odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia nr 1/08/2018 dostępnego w bazie konkurencyjności
Pytanie 1:
Jesteśmy po wstępnej lekturze treści zapytania – i mam pytanie prosząc jednocześnie o komentarz – w specyfikacji czytamy m.in:
(…)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich stopnia naukowego i doświadczenia zawodowego (poświadczenie posiadania stopnia naukowego poprzez dołączenie podpisanej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego), informacje o publikacjach w zakresie zbieżnym z wykonywanym badaniem w czasopismach ze wskaźnikiem JCR (Lista A wg kategorii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz informacją na temat wykonanych badań związanych z ochroną środowiska i relacjami społeczeństwo ekologia w ciągu ostatnich 2 lat (udokumentowanie realizacji badań poprzez dołączenie poświadczenia realizacji badań przez instytucję, dla której było wykonane) (…)
co oznacza „zakres zbieżny z wykonywanym badaniem” – czy chodzi o technikę badawczą, raport z badań, tematykę itp.itd.?
Odpowiedź: Poprzez zapis „zakres zbieżny z wykonywanym badaniem” należy rozumieć tematykę publikacji.

Informacja o wyniku postępowania w sprawie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/08/2018 z dnia 09.08.2018 dotyczącego przeprowadzenia badań społecznych w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych” NR POWR.02.16.00-00-0070/17-00

Informacja o wyborze – badania 21.08.2018 .docx

Informacja o  wyniku badania 21.08.2018.pdf

=======================================================================

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00. Dofinansowanie projektu z programu PO WER UE wynosi 697 872,50 zł.

 

 

Tagged with: ,
PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

Polityka prywatności
NEWSLETTER

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Wróć na początek

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close