Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA

Informacje ogólne

Polityka energetyczna Węgier skierowana jest obecnie na energetykę jądrową. Ponad 40% energii elektrycznej wytwarzanej jest w elektrowni jądrowej Paks posiadającej cztery reaktory o łącznej mocy 2 000 MW. Istnieją plany, aby zbudować dwa nowe reaktory o łącznej mocy 2 400 MW. Rozbudową węgierskiej elektrowni zajmie się rosyjski państwowy koncern nuklearny Rosatom. Nowe reaktory powinny zostać ukończone do 2023 roku.

Węgiel kamienny oraz brunatny ma stosunkowy mały udział w wytwarzaniu energii elektrycznej na Węgrzech 10-15%. Zasoby węgla brunatnego skoncentrowane są w regionach Transdanubi oraz w północnej i północno-wschodniej części Węgier, natomiast węgla kamiennego w południowej części kraju.

wegryWiększość kopalni głębinowych wydobywających węgiel kamienny została zamknięta i tylko ok. 10% całkowitego wydobycia węgla pochodzi z kopalni głębinowej Márkushegy położonej w zachodnich Węgrzech. W 2012 roku wydobycie węgla brunatnego wyniosło prawie 9 mln ton. Około 95% wykorzystane zostało do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Są plany budowy nowej elektrowni opalanej węglem brunatnym na północy Węgier. Planuje się także nową kopalnię odkrywkową. Tajemnicą poliszynela jest, iż w tę inwestycję zaangażowany jest prawdopodobnie brat premiera. Elektrownia nie ma uzasadnienia ekonomicznego, gdyż w pobliżu nie znajduje się żadna elektrownia, plany budowy są jednak kontynuowane.

Energetyka odnawialna ma niewielki udział w wytwarzaniu energii elektrycznej, wynoszący zaledwie od kilku do kilkunastu procent – średnio ok. 10%. Energetyka odnawialna na Węgrzech to przede wszystkim współspalanie biomasy. Wprowadzony jest wprawdzie system taryf gwarantowanych na OZE, jednak stawki są niewielkie, co sprawia że energetyka rozproszona rozwija się w wolnym tempie. Rząd od kilku lat obiecuje podniesienie stawek, wciąż jednak nie zostały one zmienione.
W tym roku węgierskie władze pracują nad unijnym Regionalnym Planem Operacyjnym 2014-2020, jednak cele nie zostały jeszcze sprecyzowane i nie wiadomo w jakim stopniu uwzględnione zostaną projekty dotyczące energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej. Do 2020 roku rząd chce zwiększyć udział energii odnawialnej do 15%.

Kopalnie odkrywkowe i elektrownie

Obecnie istnieją trzy główne obszary wydobycia węgla brunatnego na Węgrzech. Tylko około 10% całkowitego wydobycia tego węgla pochodzi z kopalni głębinowej Márkushegy położonej w zachodnich Węgrzech, należącej do firmy VÉRTESI ERŐMŰ ZRT. Kopalnia dostarcza węgiel do elektrowni Oroszlány. Elektrownia ma wkrótce zakończyć swoją działalność, jest więc prawdopodobne, że również kopalnia zostanie zamknięta.

90% węgla brunatnego pochodzi natomiast z kopalni odkrywkowych Visonta i Bükkábrány należących do firmy MATRA (Matrai Erömü Rt.). Złoża węgla w obu kopalniach szacowane jest na 0,5 mld ton. Firma poszukuje kolejnych złóż.
Węgiel wydobywany z kopalni Visonta i Bükkábrány wykorzystywany jest w elektrowni Visonta, posiadającej pięć bloków energetycznych i dwie turbiny gazowe. Elektrownia ma całkowitą moc 936 MW: 2×100 MW, 1×212 MW, 2×232 MW pochodzi z bloków węglowych, a 2×30 MW pochodzi z turbin gazowych. Elektrownia ta jest największym emitentem gazów cieplarnianych na Węgrzech, odpowiadająca za blisko 10% emisji gazów cieplarnianych w tym kraju.

Stopień prywatyzacji węgierskiego sektora energetycznego jest bardzo wysoki. Największe przedsiębiorstwo górniczo-energetyczne MATRA, obejmujące elektrownię i dwie kopalnie odkrywkowe, przejęte zostało przez konsorcjum inwestorów niemieckich, w których skład wchodzą: RWE Power 25,7%, RWE Rheinbraun 25,2% oraz Energie-Baden-Württemberg (EnBW) 21,7%.

KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

Polityka prywatności
NEWSLETTER

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Wróć na początek

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close