Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
13 Odsłon

Społeczeństwa 4. państw wyszehradzkich na ścieżce zmian dotyczących klimatu oraz energii

Rozwój regionalny, środowisko naturalne i turystyka, edukacja i polepszanie regionalnych strategii w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu i zrównoważony rozwój.

Zmiany klimatyczne dotyczą wszystkich krajów na świecie, również tych z regionu V4. Przystosowanie się do zmian przed którymi stoi społeczeństwo europejskie jest wyzwaniem, ale także okazją do wspólnych działań oraz czerpania korzyści, jeśli tylko kraje wdrożą plany adaptacji do zmian klimatu w spójny sposób. Osiągnięcie tego celu wymaga ciągłych działań i zmian w politykach środowiskowych, zarówno w odniesieniu do opracowywania i wdrażania strategii, jak i do realizacji konkretnych działań.

Projekt ten prowadzony będzie wraz z organizacjami z Czech, Słowacji oraz Węgier. Skupi się przede wszystkim na zapewnieniu możliwości przedstawicielom z regionu V4 rozwinięcia współpracy w kierunku kompleksowego podejścia do problemów związanych ze zmianami klimatycznymi wpływającymi na regiony. Działania – m.in. konferencje, seminaria, raporty, kampania medialna – będą stanowiły szansę dla lokalnych przedstawicieli, a także organizacji pozarządowych, pokazania kompleksowego podejścia do działań związanych z adaptacją do zmian klimatu na poziomie krajowym i regionalnym. W ten sposób projekt ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron, wykorzystanie wiedzy fachowej, stworzenie sieci współpracy i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia kwestii zagrożeń związanych ze zmianą klimatu.

Poprzez realizację działań międzynarodowych zostanie utworzona baza danych zainteresowanych stron. Narzędzia i metody tego projektu zostaną opracowane wspólnie z organizacjami partnerskimi w celu spełnienia regionalnych wymagań oraz stworzenia długoterminowych możliwości aplikacyjnych. Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat wpływu klimatu we wszystkich krajach V4.

Cele szczegółowe: zwiększenie wiedzy na temat transformacji energetycznej oraz ochrony klimatu w krajach V4; ocena obecnego stanu adaptacji do zmian klimatycznych; analiza i ocena poziomu wdrażania dobrych praktyk i pokazanie przykładów w zakresie transformacji energetycznej (OZE, EE, walka ze smogiem, gospodarka niskoemisyjna); zwiększanie świadomości wśród organizacji ekologicznych i społecznych, grup / przedsiębiorstw zajmujących się OZE, EE, przedstawicieli władz lokalnych, mediów oraz obywateli.

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

Polityka prywatności
NEWSLETTER

Wróć na początek

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close