Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
Brak komentarzy 54 Odsłon

Społeczeństwo w Działaniu

„Społeczność w działaniu” jest projektem dla obywateli i społeczności, które mają kłopot z  inwestycjami.  Przykłady walki o nasze małe ojczyzny z różnych stron Polski  z urzędnikami, nieuczciwymi przedsiębiorcami.
Raz przegrywamy, czasem idziemy na kompromis a niekiedy oddalamy niechciane inwestycje. Uczcie się i dopisujcie swoje doświadczenia.

Budujemy demokrację! Ona oznacza, że często ważniejsze są przyroda i nasze ojczyzny !Nowe inwestycje powinny być korzystne dla społeczeństwa, tworzyć miejsca pracy i dochody dla państwa i regionu. Ale bywa, że mają powstać po wycięciu starych drzew, w naszym ulubionym zakątku przyrodniczym, koło naszego domu czy mieszkania – to tej pory naszej oazy spokoju.
I czujemy, że coś jest nie tak! Często mamy rację.
Biznes w setkach przypadków ma w  nosie Twój spokój, przyrodę i drzewa.
Chce jedynie zysków!

Przedstawiamy Państwu tutaj informacje o już prowadzonych akcjach społecznych przeciwko kilku niewłaściwym przedsięwzięciom, ale także może być to dla Państwa inspiracja, bodziec do rozpoczęcia działań w swoich sprawach. Pokazujemy przykłady walki z  urzędnikami czy nieuczciwymi przedsiębiorcami o nasze małe ojczyzny, przykłady przychodzące z różnych stron Polski. Bywa, że są to starcia z niechlujstwem i głupotą, czasem wyrachowaniem i  niejasnymi powiązaniami.

Zasada zrównoważonego rozwoju zapisana w naszej Konstytucji mówi, że równie ważne, a często ważniejsze od zysków i miejsc pracy są przyroda i nasze małe ojczyzny!
Inwestor często nie jest związany wyłącznie z jednym miejscem, choć tak często twierdzi.
Jak chce rzeczywiście zrealizować daną inwestycję, znajdzie inną lokalizację, da miejsca pracy i wytworzy zyski.

O czym warto pamiętać zderzając się z niechcianym projektem:

1. W procedurach administracyjnych, także tych dotyczących ochrony środowiska, obowiązuje ustawa
o dostępie do informacji publicznej. Oznacza to, że odpowiedni urząd ma obowiązek na Twoje życzenie
udostępnić wszelkie posiadane dokumenty w danej sprawie. Możesz poprosić o  ich skopiowanie.

2. Staraj się działać wspólnie z innymi zainteresowanymi, szukaj partnerów. Możesz próbować znaleźć
sojuszników w  miejscu zamieszkania, możesz poszukać organizacji ekologicznych w  okolicy czy np.
autorytetów ze świata nauki zajmujących się daną dziedziną.

3. Jak zbierzesz informacje, przygotuj pismo do odpowiednich władz, w  którym opiszesz problem, to co Was
niepokoi oraz propozycje rozwiązania tej sytuacji. Zbierz także podpisy mieszkańców popierających Twoje
działania.

4. Zanieś pismo do urzędu. Najlepiej porozmawiaj z odpowiednim urzędnikiem lub lokalnym politykiem.
Akcentuj zaniepokojenie grupy ludzi i problemy, które widzicie. Pytaj, co się będzie dalej działo z procedurą
w sprawie lokalizacji przedsięwzięcia. Weź w sekretariacie potwierdzenie złożenie pisma na kopii swojego
dokumentu.

5. Poszukaj kontaktu z  prawnikami, może mieszkają w okolicy i włączą się do akcji społecznie. Dobrze jest mieć
w  postępowaniu kompetentnego prawnika pilnującego właściwego przebiegu procedur. Bardzo często są
one naruszane i  można to łatwo wykazać w samorządowych kolegiach odwoławczych.

6. Poszukaj kontaktu z mediami. Opisz sprawę, daj kopię Waszego pisma. Zachęć do napisania artykułu,
zrobienia audycji radiowej czy reportażu w TV na ten temat. Pokazuj problemy, jakie niesie ze sobą
inwestycja, wykaż jej negatywny wpływ na społeczność, przyrodę, a także możliwe alternatywne
rozwiązania, które widzą mieszkańcy.

7. Chcesz się przeciwstawić, musisz działać! Samo raczej się nie zrobi.

Więcej informacji http://www.eko.org.pl/interwencje.php

WPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wypełnij wszystkie wymagane pola. *

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

NEWSLETTER

Wróć na początek