Home Aktualności Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

0
0

Radosław Gawlik (Prezes) rgawlik@eko.wroc.pl

 Radoslaw Gawlik

Urodzony w 1957 r. we Wrocławiu, żonaty, troje dzieci, wegetarianin.

Studia ukończył w 1981 r., na wydziale Eksploatacji i Ekonomii Transportu Wyższej Szkoły Transportu i Łączności w Żylinie, na Słowacji. W latach 80-tych uczył matematyki we wrocławskich szkołach. W związku z działalnością w ruchu opozycyjnym nie przedłużono mu umowy o pracę. Okresowo pracował jako robotnik wysokościowy. W latach 1986-89 uczestniczył w Ruchu „Wolność i Pokój”. Organizował protesty ekologiczne m.in. w sprawie huty „Siechnice”, elektrowni jądrowej w Żarnowcu, składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu.

W latach 1987-89 działał w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska. Publikował w prasie podziemnej, szczególnie na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego i środowiska pracy. Uczestniczył w obradach „okrągłego stołu” w zespole ds. ekologii. W historycznych wyborach, 4 czerwca 1989 r. został wybrany na posła. Przez 12 lat zasiadał w Sejmie. Uczestniczył w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna później przekształconym w partię – Unię Demokratyczną, a jeszcze później w Unię Wolności. Będąc jej członkiem wraz z grupą przyjaciół ekologów założył Forum Ekologiczne UW, któremu przez 7 lat przewodniczył. W tym czasie FE UW zainicjowało i doprowadziło do przyjęcia wielu ważnych aktów prawnych, min. wprowadzono do konstytucji zasadę zrównoważonego rozwoju, uchwalono ustawę o ochronie zwierząt.

Od XI 1997 r. do VI 2000 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jako jedyny członek rządu w koalicji z AWS głosowałem przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Był przeciwny organizowaniu olimpiady zimowej w Tatrach.

Był członkiem Unii Wolności od jej początku do kwietnia 2002r, kiedy wrócił do działań w ruchu ekologicznym. Został przewodniczącym Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Jeden z współzałożycieli reprezentacji politycznej ruchu- Zielonych 2004 www.zieloni2004.pl.

Nadal pozostaje aktywnym w ruchu organizacji pozarządowych. Obecnie przewodniczy Stowarzyszeniu Ekologicznemu ” Eko- Unia” www.eko-unia.org.pl , w ramach którego realizuje projekty z obszaru ekologii, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, współpracy międzynarodowej oraz promocji zielonej polityki. Od 2004 roku jest przedstawicielem organizacji ekologicznych w Komitetach Monitorujących Rolny Sektorowy Program Operacyjny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a od 2007r Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-13

  Mariola Miklaszewska (Wiceprezes) m.miklaszewska@o2.pl Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Czuwa nad finansami Stowarzyszenia. Współpracuje przy wielu projektach realizowanych  przez Eko-Unie: – pięć edycji projektu „Energia dla klimatu – wsparcie inicjatyw i władz lokalnych w południowo-    zachodniej Polsce” – „Energia dla klimatu 2015 – jak żyć bez odkrywki?” – „Ograniczenie roli  węgla w Europie” – „Kampania na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku” – „CEE partnership on grassroot empowerment: towards an active civil society through learning and        practicing“.   foto_JR Jacek Rogoliński (Wiceprezes) rogolinski@io.gliwice.pl Współzałożyciel (obok Joanny Rzeszowskiej) stowarzyszenia Eko-Unia i współorganizator Szkoły Młodych Ekologów. Ukończył biochemię na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dr n.med. w dziedzinie biologii. Pracował w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, obecnie w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach (w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów).
Członek nieistniejącego już Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, później przekształconego w partię – Unię Demokratyczną, a jeszcze później w Unię Wolności. Członek Zarządu Krajowego Forum Ekologicznego UW. Członek kilku stowarzyszeń, w większości ich współzałożyciel i członek zarządów (jak m.in.: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Gliwicka Inicjatywa Obywatelska, Ziębicka Inicjatywa Obywatelska, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, i inne).
  dominika

Dominika Sokulska (Członek Zarządu) dsokulska@gmail.com

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy (dawniej Akademia Rolnicza) we Wrocławiu uzyskując tytuł dr inż. nauk rolniczych, specjalizuje się w łąkarstwie i kształtowaniu terenów zieleni. Brała udział w licznych projektach naukowo – badawczych, m.in.:

  • inwentaryzacja przyrodnicza i określenie optymalnej metody zabezpieczenia przed erozją skarp składowiska zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most,
  • inwentaryzacja przyrodnicza i projekt rewitalizacji Parku Zdrojowego w Polanicy Zdrój,
  • analiza przydatności gatunków i odmian traw gazonowych oraz ich mieszanek do zakładania muraw piłkarskich
  • możliwości renowacji piłkarskiej nawierzchni trawiastej
  • określenie możliwości przekształcenia terenów porolniczych w obszary rekreacyjne.
Jest autorką i współautorką kilku publikacji naukowych, ekspertyz oraz opracowań.

Pracowała jako nauczyciel akademicki i bankowiec. Współorganizowała liczne warsztaty, konferencje naukowe i biznesowe (również międzynarodowe).

Zajmuje się projektowaniem terenów zieleni i wykonuje inwentaryzacje przyrodnicze (ekspert botaniczny ds. programów rolnośrodowiskowych, nr 1842/2008 w rejestrze MRiRW). Jako Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA propaguje edukację ekologiczną. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (certyfikat Moderatora Odnowy Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; członek Rady Programowej LGD Dobra Widawa). Jest także redaktorem branżowego czasopisma technicznego.

radekDariusz Białek (Członek Zarządu) biuro@ekojarmarki.pl Urodzony we Wrocławiu w roku 1960. Żonaty, trzech synów. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uzyskał dyplom z zarządzania dla trzeciego sektora od The John Hopkins University – Institute for Policy Studies. Przeszedł dwuletni podyplomowy program z zarządzania środowiskiem w ramach Polsko-Norweskiego Programu Czystszej Produkcji i pod koniec lat dziewięćdziesiątych samodzielnie prowadził projekty międzynarodowe (Leonardo da Vinci) z Niemcami i Czechami. Wieloletni koordynator Zachodniopolskiego Centrum Czystszej Produkcji w ramach którego realizowane były kilkuletnie Szkoły Czystszej Produkcji dla w sumie kilkudziesięciu przedsiębiorstw i instytucji z całej Polski. Aktualnie prowadzi firmę Ekojarmarki.pl wspierającą organizatorów ekologicznych imprez plenerowych i eko jarmarków w całym kraju.

Komisja rewizyjna:

Joanna Rzeszowska Wolny Cezary Grochowski Joanna Maria Wnuk Koordynatorzy projektów Radek Gawlik, Hanna Schudy Współpracownicy: Witold Miklaszewski, Katarzyna Kubiczek, Radek Lesisz, Krzysztof Smolnicki, Urszula Bugajewska, Andrzej Mazik, Anna Dziadek, Sylwester Kraśnicki  ]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej deklaruje Zielonym kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski

Stosunkiem głosów 18 ZA, 2 osoby WSTRZYMAŁY SIĘ, 0 osób PRZECIW Rada Krajowa Partii Zielon…