Zastavme klimatickou katastrofu!

Vláda Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska musí podniknout okamžité akce zaměřené na klimatickou neutralitu v roce 2050.

Vyzýváme občany, aby podepsali petici na podporu ochrany klimatu a transformaci energetiky a ekonomiky v zemích Visegrádské skupiny

Petice s tvým podpisem bude zaslána vládám všech čtyř zemí

PODEPIŠ PETICI!

Sběr petičních podpisů byl ukončen!

Níže se můžete seznámit s plným zněním petice.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili svým petičním podpisem.

Zastavme klimatickou katastrofu!

Dopad změny klimatu na země Visegrádské skupiny nás právě teď ovlivňuje. Jsme svědky jevů, které již teď zhoršují kvalitu života obyvatel regionu, přinášejí ztráty hospodářství a vytvářejí překážky pro další sociální a hospodářský rozvoj. Klimatické změny jsou rostoucí hrozbou pro ekosystémy a extrémní povětrnostní jevy ohrožují naši bezpečnost a život.

Zvláštní zpráva IPCC (Mezivládního týmu pro změnu klimatu) důrazně zdůrazňuje, že musíme rychle podniknout kroky, abychom se rychle vzdali fosilních paliv. Cílem je zastavit klimatickou katastrofu a zastavit globální oteplování při teplotě 1,5 o C.

Máme jen asi 10 let, abychom radikálně snížili emise skleníkových plynů, a do roku 2050 musíme zajistit, aby se hospodářství a národy Evropy a světa vyvíjely neutrálním způsobem, co se týká emisí oxidu uhličitého.

Bohužel vlády Polska, České republiky a Maďarska, na rozdíl od velké většiny zemí EU, zablokovaly, aby Evropská unie přijala cíl dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050. V prosinci tohoto roku bude proveden další pokus ... Připomeňme si, že dosažení tohoto cíle je jediným způsobem, jak zajistit bezpečnost pro nás, naše děti a vnoučata.

Na pozadí aktivit výše uvedených vlád máme pozitivní příklad Slovenska, kteře se do roku 2023 rozhodlo od uhlí v energetickém odvětví odejít. Slovensko může být dobrým modelem pro další země Visegrádské skupiny a mělo by být lídrem celé skupiny mobilizujících zemí v úsilí o dekarbonizaci Evropy. Maďarsko rovněž prohlásilo, že do roku 2030 přestanou používat uhlí jako zdroj elektřiny. Je to také dobrý krok k ochraně klimatu.

Změna klimatu se stala skutečností. Toto je poslední chvíle nejen pro politiky, ale také pro všechny občany, aby podnikli radikální kroky. Důležité rozhodnutí bude učiněno v prosinci 2019, které určí, zda Evropa dosáhne klimatické neutrality v roce 2050.

Proto vyzýváme:
  1. Vládu Polska a České republiky, aby do roku 2030 pevně ustoupily od využívání uhlí pro energetické účely, a - rovněž vládu Maďarská - aby nebránily tomu, aby Evropská komise přijala cíl Evropa s nulovými emisemi do roku 2050.
  2. Vládu Slovenská aby udržovat přijatou klimatickou a energetickou politiku a mobilizovat a podporovat ostatní země Visegrádské skupiny, aby přijaly ambiciózní opatření na ochranu klimatu
  3. Vládu všech čtyř zemí Visegrádské skupiny:
    • podpora úsilí Evropské unie o zavedení ambicióznějších cílů pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, dosažení podílu 40 až 50% na výrobě elektřiny v roce 2030,  
    • zavedení rozvojových programů, které zajistí, že v roce 2050 nebude hospodářství v našem regionu bud zproštěno emisí skleníkových plynů,
    • zvyšování podpory pro aktivity občanské společnosti a místních komunit v rámci realizace cílů klimatické politiky.

PODPOŘ MYŠLENKU!

Do doby ukončení sběru podpisů pod petici můžete odvolat svůj podpis. Pro stažení petice odešlete email na adresu: info-ekounia@eko.org.pl

obrazek

Zpřístupnit petici!

Komentář k petici

2019-11-29 09:59:04
Pavlína - Bakov nad Jizerou
2019-11-28 20:26:38
Gabriela - Plzeň
2019-11-28 19:55:04
Tereza - Ostrava
2019-11-28 14:56:45
Helena - Olomouc
2019-11-28 06:57:17
Silvie - Dobrá

Materiály shromážděné na webu jsou k dispozici na základě licence
Creative Commons Attribution 4.0 International.

Powered by TERRA

Grafický design POSITIVA

Používáním našich stránek přijímáte naše zásady ochrany osobních údajů.
Zobrazit více