Zastavme klimatickú katastrofu spoločne!

Vlády Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska musia podniknúť okamžitú činnosť smerujúcu ku klimatickej neutralite v roku 2050.

Apelujeme na občanov, aby podpísali výzvu na podporu činností ochraňujúcich klímu a transformáciu hospodárstiev a energetických odvetví vo Višegrádskych krajinách.

Petícia s Vaším podpisom bude zaslaná vládam všetkých týchto štyroch krajín.

Podpíš petíciu

Zbieranie podpisov petície bolo ukončené!

Nižšie sa môžeš oboznámiť s celým obsahom petície.

Ďakujeme všetkým, ktoré sa do nej zapojili.

Zastavme klimatickú katastrofu spoločne!

Dopad klimatických zmien pre Višegrádsku skupinu krajín nepredstavuje vzdialenú budúcnosť, ale súčasnosť. Následky už teraz zhoršujú kvalitu života obyvateľov týchto regiónov, prinášajú hospodárske  straty v ekonomike a vytvárajú bariéry ďalšiemu spoločenskému a hospodárskemu rozvoju. Klimatické zmeny predstavuje narastajúcu hrozbu ekosystémom a extrémne počasie ohrozuje našu bezpečnosť a život.

Posledná zvláštna správa MPZK (Medzivládny panel o zmene klímy) jasne uvádza, že musíme konať okamžite, aby sme odvrátili klimatickú katastrofu, zastavili globálne otepľovanie na 1,5 °C.

Máme len približne 10 rokov, aby sme radikálne znížili emisie skleníkových plynov a do polovice tohto storočia zabezpečili, že európska a svetová ekonomika a spoločnosť sa budú rozvíjať uhlíkovo neutrálnym spôsobom.

Bohužiaľ vlády Poľska, Českej republiky a Maďarska, protichodne k drvivej väčšine krajín EÚ, blokovali prijatie cieľa k dosiahnutiu klimatickej neutrality v roku 2050 Európskou úniou. V decembri tohto roku pôjde o ďalší pokus ... Musíme mať na pamäti, že dosiahnutie tohto cieľa predstavuje jediný spôsob, akým dosiahneme bezpečnosť pre nás samotných, naše deti a vnúčatá.

Avšak Slovensko, ktoré sa rozhodlo, že od uhlia sa v energetickom sektore upustí do roku 2023, je pozitívnym príkladom. Slovensko môže slúžiť ako dobrý model pre ostatné krajiny Višegrádskej skupiny  a malo by viesť celú skupinu pri mobilizovaní krajín s cieľom dosiahnuť dekarbonizáciu Európy. Maďarsko vyhlásilo, že zastaví využívanie uhlia ako zdroja elektrickej energie do roku 2030 – je to tiež dobrý krok smerom k ochrane klímy.

Klimatická zmena sa stala realitou. Ide o poslednú chvíľu nielen pre politikov, ale aj pre občanov, kedy musia podniknúť urgentné kroky. Dôležité rozhodnutie padne v decembri 2019, od neho bude závisieť, či Európa dosiahne klimatickú neutralitu v roku 2050.

Preto vyzývame:
  1. vlády Poľska a Českej republiky k ráznemu upusteniu od využívania uhlia vo výrobe energie do roku 2030 a – tiež vládu Maďarska – aby neodporovala cieľu Európskej komisie smerom k dosiahnutiu nulových emisií do roku 2050
  2. vládu Slovenskej republiky zachovať prijatú klimatickú a energetickú politiku a taktiež mobilizovať a podporiť ostatné krajiny Višegrádskej skupiny pri príjmaní odvážnych krokov na ochranu klímy
  3. vlády všetkých štyroch krajín Višegrádskej skupiny, aby:
    • zaviedli rozvojové program, ktoré zabezpečia, že v roku 2050 bude hospodárstvo v našom regióne bez emisií skleníkových plynov
    • podporili úsilie Európskej únie zaviesť ambicióznejšie ciele smerujúce k rozvoju obnoviteľných zdrojov energie a energetickú efektívnosť na úrovni 40-50% do roku 2030
    • zvýšili podporu aktivít občianskej spoločnosti a komunít v oblasti zavádzania cieľov klimatickej politiky

Podporte túto myšlienku!


Váš podpis môžete stiahnuť kedykoľvek kým neuzatvoríme proces zbierania podpisov na tejto petícii. V takom prípade napíšte e-mail na info-ekounia@eko.org.pl

obrazek

Zdieľaj petíciu!

Komentáre k petícii

2019-11-20 21:18:39
Linda - Bratislava
2019-11-20 21:15:49
Radka - Jakubov
2019-11-20 14:43:27
Martina - Pezinok
2019-11-20 13:37:59
Zuzana - Bratislava

Materiály zozbierané na webe sú dostupné na základe licencie
Creative Commons Attribution 4.0 International.

Powered by TERRA

Grafický dizajn POSITIVA

Používaním našich stránok akceptujete naše zásady ochrany osobných údajov.
viac