Petycja w sprawie ochrony źródeł wody pitnej na czesko-polsko-niemieckim pograniczu

Miejscowościom na obszarze Kraju Libereckiego grozi utrata wody pitnej dla blisko 30 000 mieszkańców. Zagraża im dotychczasowa działalność i planowane powiększenie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Rozległa odkrywka generuje hałas, dużą ilość pyłu zawieszonego, powoduje pękanie ścian nieruchomości, obniżanie się poziomu wód podziemnych i związane z tym wysychanie studni. 

Kopalnia Turów zabiega teraz o przedłużenie koncesji do 2044 roku. Wyraźmy swój sprzeciw.

Składający:
Kraj Liberecki, miejscowości Bílý Kostel nad Nisou, Černousy, Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kunratice i Višňová, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni, a także Greenpeace Republika Czeska

Die Petition unterschreiben

Złożono 382 głosy

Das Sammeln von Unterschriften für die Petition ist abgeschlossen!

Sie können den vollständigen Inhalt der Petition weiter unten nachlesen.

Wir danken allen Teilnehmern.

Petycja w sprawie ochrony źródeł wody pitnej na czesko-polsko-niemieckim pograniczu

Miejscowościom na obszarze Kraju Libereckiego grozi utrata wody pitnej dla blisko 30 000 mieszkańców. Źródłom wody zagraża dotychczasowa działalność i planowane powiększenie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Rozległa kopalnia węgla brunatnego wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców na czeskim pograniczu, przede wszystkim poprzez takie niekorzystne zjawiska, jak hałas związany z działalnością kopalni, ilość pyłu zawieszonego, do którego dołączają się emisje z przyległej elektrowni Turów, wykorzystującej węgiel brunatny, pękanie ścian nieruchomości i utrata ich wartości z powodu niestabilności gruntu, a także obniżanie się poziomu wód podziemnych i związane z tym wysychanie studni. Wiele miejscowości w regionie nie jest podłączonych do centralnego wodociągu i dlatego mieszkańcy są skazani tylko na własne studnie lub wspólnie użytkowane odwierty. Kopalnia Turów ma koncesję na wydobycie ważną tylko do kwietnia 2020 roku, jednak jej zarządca zabiega teraz o przedłużenie koncesji do 2044 roku. Jednocześnie kopalnia ma być powiększona i zbliżyć się na 150-200 m do granicy z Republiką Czeską, przy czym najbliższa czeska miejscowość Uhelná znajduje się zaledwie 1000 m od czesko-polskiej granicy. W przypadku przedłużenia wydobycia do 2044 roku istnieje poważna groźba utraty wody pitnej dla blisko 30 000 mieszkańców czeskiego pogranicza. W trwającym procesie udzielania pozwolenia na przedsięwzięcie dochodzi do naruszania prawa europejskiego, a konkretnie Dyrektywy SEA (w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko), Dyrektywy EIA (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć), Ramowej Dyrektywy Wodnej i porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu.

Cała treść petycji jest dostępna na stronie internetowej Kraju Libereckiego, wymienionych niżej miejscowości i stronie www.stopturow.cz

pobierz treść petycji w formacie pdf.

Składający:
Kraj Liberecki, miejscowości Bílý Kostel nad Nisou, Černousy, Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kunratice i Višňová, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni, a także Greenpeace Republika Czeska

obrazek

Teilen Sie die Petition!

Kommentare zur Petition

2020-04-30 17:16:54
Maciej - Łódź
2020-04-24 20:57:12
Joanna - Warszawa
2020-04-21 12:36:23
Magdalena - Berlin
2020-04-17 20:00:27
Monika - Wroclaw
2020-04-15 21:13:46
Krzysztof - Jakubowice Konińskie

Auf der Website gesammelte Materialien sind unter Lizenz verfügbar
Creative Commons Attribution 4.0 International.

Povered by TERRA

Graphic design POSITIVA

By using our site, you accept our privacy policy.
More