Petycja w sprawie ochrony źródeł wody pitnej na czesko-polsko-niemieckim pograniczu

Miejscowościom na obszarze Kraju Libereckiego grozi utrata wody pitnej dla blisko 30 000 mieszkańców. Zagraża im dotychczasowa działalność i planowane powiększenie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Rozległa odkrywka generuje hałas, dużą ilość pyłu zawieszonego, powoduje pękanie ścian nieruchomości, obniżanie się poziomu wód podziemnych i związane z tym wysychanie studni. 

Kopalnia Turów zabiega teraz o przedłużenie koncesji do 2044 roku. Wyraźmy swój sprzeciw.

Składający:
Kraj Liberecki, miejscowości Bílý Kostel nad Nisou, Černousy, Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kunratice i Višňová, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni, a także Greenpeace Republika Czeska

Podpisz petycję

Złożono 382 głosy

Zbieranie podpisów pod petycją zostało zakończone!

Poniżej możesz zapoznać się z pełną treścią petycji.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział.

Petycja w sprawie ochrony źródeł wody pitnej na czesko-polsko-niemieckim pograniczu

Miejscowościom na obszarze Kraju Libereckiego grozi utrata wody pitnej dla blisko 30 000 mieszkańców. Źródłom wody zagraża dotychczasowa działalność i planowane powiększenie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Rozległa kopalnia węgla brunatnego wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców na czeskim pograniczu, przede wszystkim poprzez takie niekorzystne zjawiska, jak hałas związany z działalnością kopalni, ilość pyłu zawieszonego, do którego dołączają się emisje z przyległej elektrowni Turów, wykorzystującej węgiel brunatny, pękanie ścian nieruchomości i utrata ich wartości z powodu niestabilności gruntu, a także obniżanie się poziomu wód podziemnych i związane z tym wysychanie studni. Wiele miejscowości w regionie nie jest podłączonych do centralnego wodociągu i dlatego mieszkańcy są skazani tylko na własne studnie lub wspólnie użytkowane odwierty. Kopalnia Turów ma koncesję na wydobycie ważną tylko do kwietnia 2020 roku, jednak jej zarządca zabiega teraz o przedłużenie koncesji do 2044 roku. Jednocześnie kopalnia ma być powiększona i zbliżyć się na 150-200 m do granicy z Republiką Czeską, przy czym najbliższa czeska miejscowość Uhelná znajduje się zaledwie 1000 m od czesko-polskiej granicy. W przypadku przedłużenia wydobycia do 2044 roku istnieje poważna groźba utraty wody pitnej dla blisko 30 000 mieszkańców czeskiego pogranicza. W trwającym procesie udzielania pozwolenia na przedsięwzięcie dochodzi do naruszania prawa europejskiego, a konkretnie Dyrektywy SEA (w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko), Dyrektywy EIA (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć), Ramowej Dyrektywy Wodnej i porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu.

Cała treść petycji jest dostępna na stronie internetowej Kraju Libereckiego, wymienionych niżej miejscowości i stronie www.stopturow.cz

pobierz treść petycji w formacie pdf.

Składający:
Kraj Liberecki, miejscowości Bílý Kostel nad Nisou, Černousy, Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kunratice i Višňová, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni, a także Greenpeace Republika Czeska

obrazek

Udostępnij petycję!

Komentarze do petycji

2020-04-30 17:16:54
Maciej - Łódź
2020-04-24 20:57:12
Joanna - Warszawa
2020-04-21 12:36:23
Magdalena - Berlin
2020-04-17 20:00:27
Monika - Wroclaw
2020-04-15 21:13:46
Krzysztof - Jakubowice Konińskie

Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Powered by TERRA

Projekt graficzny POSITIVA

Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej