REKRUTACJA

na

na Strażnika dobrego stanu wód

w ramachProjektu EKO-UNII

REKRUTACJA

na

Strażnika Wód


w ramach Projektu EKO-UNII

Strażnicy dobrego stanu wód
monitoring regulacji środowiskowych -

Grupą docelową projektu stanowią przedstawiciele organizacji strażniczych zarejestrowanych w KRS jako stowarzyszenia lub fundacje z terenu całego kraju zajmujących się ochroną środowiska, należących lub kandydujących do Koalicji Ratujmy Rzeki, w tym Partnerzy projektu.

pobierz regulamin
Kryteria rekrutacji: Grupą docelową projektu stanowią przedstawiciele organizacji strażniczych zarejestrowanych w KRS jako stowarzyszenia lub fundacje z terenu całego kraju zajmujących się ochroną środowiska, należących lub kandydujących do Koalicji Ratujmy Rzeki, w tym Partnerzy projektu.


Szczegóły dotyczące rerutacji dostępne są w

regulaminie

dla organizacji pozarządowej:
  1. spełnienie definicji organizacji strażniczej tj. organizacji pozarządowej działającej w interesie publicznym, której celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub obywatelska kontrola etyki działań wielkiego biznesu (działalność strażnicza). Definicję obywatelskiej kontroli działań władz publicznych określa Regulamin konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17. Obywatelska kontrola działań władz publicznych to badanie oparte na faktach i dokumentach, zaplanowane, usystematyzowane i prowadzone według przyjętego schematu wybranego fragmentu funkcjonowania administracji publicznej w celu określenia, na ile stosowane procedury są zgodne z prawem oraz na ile faktycznie wykorzystywane są na rzecz dobra wspólnego
  2. przynależność/kandydowanie do Koalicji Ratujmy Rzeki.
dla działacza organizacji pozarządowej:
  1. statut pracownika/członka/wolontariusza
  2. zainteresowanie podniesieniem wiedzy i kompetencji
  3. zgoda na udostępnienie danych niezbędnych do identyfikacji oraz określenia wspólnych wskaźników
  4. deklaracja udziału w programie szkoleniowym oraz w formalnej ocenie kompetencji.

wypełnij podpisz i przyślij formularz

Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
email: straznicywod@gmail.com

Skype: eko.unia
Dolnosląski Alarm Smogowy o rekrutacji zasady regulamin kontakt
Dolnoslaski Alarm Smogowy