Powstrzymajmy wspólnie katastrofę klimatyczną!

Rządy Polski, Czech, Węgier i Słowacji muszą podjąć natychmiastowe działania zmierzające do neutralności klimatycznej w 2050 roku

Wzywamy obywateli do podpisania się pod apelem w celu wsparcia działań na rzecz ochrony klimatu oraz transformacji energetyki i gospodarek w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Petycja wraz z Twoim podpisem wysłana zostanie do rządów wszystkich czterech krajów

Sign the petition

The process of collecting signatures on the petition has ended!

You can read the full contents of the petition below.

We thank everybody who took part.

Powstrzymajmy wspólnie katastrofę klimatyczną!

       Wpływ zmian klimatu na kraje Grupy Wyszehradzkiej właśnie nas dotyka. Jesteśmy świadkami zjawisk, które już teraz pogarszają jakość życia mieszkańców regionów, przynoszą straty w gospodarce i tworzą bariery dla dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego. Zmiany klimatyczne stanowią coraz większe zagrożenie dla ekosystemów, a ekstremalne zjawiska pogodowe zagrażają naszemu bezpieczeństwu i życiu.

Specjalny raport IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) dobitnie podkreśla, że musimy podjąć natychmiastowe działania polegające na szybkim odchodzeniu od paliw kopalnych. Celem jest powstrzymanie katastrofy klimatycznej i zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5oC.

Mamy zaledwie ok. 10 lat, aby radykalnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla, a do 2050 roku musimy zapewnić, że gospodarka i społeczeństwa Europy i Świata będą rozwijać się w sposób neutralny pod względem emisji gazów cieplarnianych.

Niestety rządy Polski, Czech i Węgier, wbrew zdecydowanej wiekszości krajów UE, zablokowały  uchwalenie przez Unię Europejską celu osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej. W grudniu tego roku podejmowana będzie kolejna próba... Pamiętajmy, że realizacja tego celu jest jedynym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa nam samym, naszym dzieciom i wnukom.

Na tle działań w/w rządów mamy jednak pozytywny przykład Słowacji, która postanowiła odejść od węgla w energetyce do 2023 roku. Słowacja może być dobrym wzorem dla pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej i powinna być liderem całej grupy mobilizującym kraje w dążeniu do dekarbonizacji Europy. Także Węgry zadeklarowały, że do 2030 roku zaprzestaną wykorzystywania węgla jako źródła energii elektrycznej. To również dobry krok  dla ochrony klimatu.

Zmiany klimatu stały się rzeczywistością. Jest to ostatnia chwila nie tylko dla polityków, ale także dla wszystkich obywateli, aby podjąć radykalne działania. W grudniu 2019 roku podejmowana będzie ważna decyzja, od której zależeć będzie czy Europa w 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną.

Dlatego wzywamy:
  1. Rządy Polski i Czech do stanowczego wycofania się z wykorzystywania węgla do celów energetycznych do 2030 roku, a także - również rząd Węgier -  do nie sprzeciwiania się przyjęciu przez Komisję Europejską celu zeroemisyjnej Europy do 2050 roku
  2. Rząd Słowacji do utrzymania przyjętej polityki klimatyczno-energetycznej oraz do mobilizowania i wspierania pozostałych krajów z Grupy Wyszehradzkiej do przyjęcia ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu
  3. Rządy wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej do:
    • wspierania Unii Europejskiej na rzecz wprowadzenia ambitniejszych celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej sięgających 40 -50% w 2030 roku  
    • wdrożenia programów rozwojowych, które zapewnią, że w 2050 roku gospodarka w  naszych krajach będzie wolna od emisji gazów cieplarnianych
    • zwiększenia wsparcia dla działań społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych w ramach realizacji celów polityki klimatycznej

POPRZYJ IDEĘ!

Do momentu zamknięcia zbierania podpisów pod petycją możesz wycofać swój podpis.
W takim wypadku wyślij maila na adres info-ekounia@eko.org.pl

obrazek

Share the petition!

Petition comments

2019-11-29 18:57:23
Piotr - Gdańsk
Yes
2019-11-29 07:49:00
Jolanta -
2019-11-29 05:58:57
Kalina - Dorohusk
Polski rząd obiecywał coś zrobić z problemem klimatycznym. Ale oprócz monitoringu co robi?! Obiecuje? Potem sprawiając, że ludzie o nich zapominają zapchani 500
2019-11-28 23:45:34
Monika - Dobra
2019-11-28 23:32:16
Szymon - Szczecin
SAVE THE WORLD! WE CAN DO IT!

Materials collected on the site are available under license
Creative Commons Attribution 4.0 International.

Povered by TERRA

Graphic design POSITIVA

By using our site, you accept our privacy policy.
More