STOP niszczeniu Odry

Sprzeciwiamy się zaangażowaniu pieniędzy polskich i unijnych podatników w realizację programu Rządu RP i Banku Światowego, dotyczącego regulacji Odry na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej.
podmiot wnoszący petycję:
Koalicja Ratujmy Rzeki
adresat:
Przewodnicząca Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen

Die Petition unterschreiben

Das Sammeln von Unterschriften für die Petition ist abgeschlossen!

Sie können den vollständigen Inhalt der Petition weiter unten nachlesen.

Wir danken allen Teilnehmern.

STOP niszczeniu Odry

Sprzeciwiamy się zaangażowaniu pieniędzy polskich i unijnych podatników w realizację programu Rządu RP i Banku Światowego, dotyczącego regulacji Odry na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej.

 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen

STOP niszczeniu Odry

Mimo głosów sprzeciwu naukowców, polskich i niemieckich organizacji ekologicznych, skarg do Komisji Europejskiej, listów kierowanych do premiera polskiego rządu oraz władz Banku Światowego zaangażowanego w sprawę finansowo, realizowany jest program regulacji Odry na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej.

W 2015 roku, aby zdobyć środki finansowe w wysokości 1,3 mld USD, pochodzące z umowy i pożyczki Banku Światowego na to przedsięwzięcie, którego celem jest zapewnienie III klasy żeglowności Odry, polscy urzędnicy “ubrali je” w rzekome działania przeciwpowodziowe, do czego przyznali się w rozmowie z dziennikarzami*.

W budżecie projektu zapisane jest dofinansowanie UE w wysokości ok 220 mln USD oraz pożyczka z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w wysokości ok 330 mln USD.

Obecnie rzeka jest dewastowana pod pretekstem zapewnienia możliwości pracy zbyt dużych, zbudowanych niedawno i niedostosowanych do rzeki, lodołamaczy (nazwanych zresztą imionami wspomnianych urzędników).

Koalicja Ratujmy Rzeki, która od swojego powstania sprzeciwia się planom niszczenia Odry, wskazuje na następujące aspekty realizacji programu:

  1. zwiększenie zagrożenia powodziowego na Odrze Granicznej wykazane przez polskich i niemieckich ekspertów;
  2. niszczenie bezcennej przyrody i ekosystemów renaturyzującej się Odry, w tym licznych obszarów Natura 2000, sprzeczne z celami środowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej UE;
  3. nonsens ekonomiczny sztucznego kreowania konkurencji dla tańszych, ekologicznych i mających potencjał rozwojowy przewozów kolejowych;
  4. przebudowa Środkowej Odry w drogę wodną III klasy spowoduje dodatkową emisję ok. 0,9- 1 mln ton CO2 , co przyczyni się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. **

Odra to przyroda i ludzie. Potrzebujemy racjonalnego wsparcia infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, uwzględniającej wymogi ochrony bezcennej i wyjątkowej przyrody doliny Odry, a także współpracy międzynarodowej biorącej pod uwagę zmiany klimatyczne, zwiększone ryzyko powodzi i susz w dorzeczu Odry.

Apelujemy do Komisji Europejskiej o wycofanie się z finansowego wspierania regulacji Odry, co będzie zbieżne z polityką Zielonego Ładu dla Europy oraz odpowiedzią na kryzys klimatyczny i ekonomiczny wywołany pandemią COVID-19.

Niniejsza petycja jest polską odpowiedzią na szczegółową petycję w tej sprawie przygotowaną przez mieszkańców Brandenburgii i skierowaną do polityków niemieckich***. Mieszkańcy Polski również sprzeciwiają się niszczeniu Odry i jej doliny.

* „Zbudowaliśmy dwa za duże statki, więc orzemy całą Odrę, żeby mogły pływać…”
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,26133979,zbudowalismy-dwa-za-duze-statki-wiec-orzemy-cala-odre-zeby.html
**Oszacowanie śladu węglowego rozbudowy drogi wodnej na środkowym odcinku rzeki Odry(od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej) Dr hab. Inż. Zbigniew Karaczun, Dr Andrzej Kassenberg, Dr inż. Piotr Siwicki; http://praworzeki.eko-unia.org.pl/imgturysta/files/ekspertyzy/E20.pdf
*** Stop the Plans to Upgrade the Oder!
https://www.change.org/p/ministerpr%C3%A4sident-des-landes-brandenburg-dietmar-woidke-stop-the-plans-to-upgrade-the-oder

pobierz pełen tekst petycji

Petycję wspierają:

/W imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki:/
Fundacja Greenmind – Jacek Engel, Prezes Zarządu
Fundacja WWF Polska – Piotr Nieznański, Dyrektor ds. Polityki Środowiskowej
Sekcja Przyjaciół Raby Koła Raba Polskiego Związku Wędkarskiego – Paweł Augustynek Halny, Przewodniczący
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA – Radosław Gawlik, Prezes
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – Jacek Bożek, Prezes
Towarzystwo na rzecz Ziemi – Karol Ciężak, Członek Zarządu
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Izabela Zygmunt, Specjalistka ds. transformacji energetycznej


Koalicja Ratujmy Rzeki powstała w 2016 roku jako platforma współpracy organizacji społecznych, grup nieformalnych i osób, w tym ekspertów i naukowców na rzecz ochrony rzek i ich walorów przyrodniczych, naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej rzek , dostosowania planów rozwoju sektorów gospodarki (w tym żeglugi) do rzek. Obecnie (26 maja 2020) do KRR należy 49 organizacji oraz 35 osób i przedstawicieli grup nieformalnych (http://www.ratujmyrzeki.pl/o-koalicji/koalicjanci).

obrazek

Teilen Sie die Petition!

Kommentare zur Petition

2021-02-24 02:01:23
Maciej - Drawno
2021-02-23 20:51:56
Damian - Stare Miasto
2021-02-23 20:22:31
Mathias - Panketal
Naturalna Odra to wyjątkowy skarb. Musimy zachować to dla naszych dzieci i wnuków.
2021-02-23 19:47:33
Erdmute - Erkner
2021-02-14 13:17:40
Kasimir - Niemetal

Auf der Website gesammelte Materialien sind unter Lizenz verfügbar
Creative Commons Attribution 4.0 International.

Povered by TERRA

Graphic design POSITIVA

By using our site, you accept our privacy policy.
More