Wspólnie zamknijmy koński targ w Skaryszewie!

Wspólnie zamknijmy koński targ w Skaryszewie!
Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Adresat:
Michał Woś Minister Środowiska
dr n. med. Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
dr lek. wet. Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii

Termin złożenia petycji upłynie:

2020-08-31

Podpisz petycję

Złożono 806 podpisów

Nasz kolejny cel to 1000 podpisów

Do momentu zamknięcia zbierania podpisów pod petycją możesz wycofać swój podpis. W takim wypadku wyślij maila na adres  info-ekounia@eko.org.pl

Wspólnie zamknijmy koński targ w Skaryszewie!

#StopSkaryszew

Petycja w sprawie zamknięcia targu koni w Skaryszewie

 

Szanowny Panie,

na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym oraz obronie praw zwierząt, my poniżej podpisani domagamy się permanentnego zakazu organizowania targu koni w Skaryszewie.

„Wstępy”, czyli wydarzenie, które jest reklamowane jako Święto koni w Skaryszewie, co roku wiąże się z okrucieństwem i przemocą wobec zwierząt, z których część finalnie trafia do rzeźni. Jarmark konny w Skaryszewie zapoczątkowany w średniowieczu nie powinien mieć miejsca w cywilizowanym kraju w XXI wieku. Wstydem jest kultywowanie tradycji owianej strachem i cierpieniem zwierząt. My, niżej podpisani żądamy natychmiastowych i zdecydowanych działań, żeby przerwać niechlubny proceder trwający przeszło 500 lat.

Od lat uczestnicy targu dokumentują i informują, zarówno media jak i władze, o złym traktowaniu i stanie zwierząt podczas transportu, rozładunku, a także w trakcie wystawiania ich na targu. Pomimo niedawnej poprawy warunków na terenie targowiska oraz zapewnień ze strony władz miasta o narzuceniu regulaminu wydarzenia, po raz kolejny zarejestrowano zły stan zdrowotny zwierząt i przemoc wobec koni, pijaństwo uczestników, a także sprzedaż koni na rzeź.
Ogromny udział w tragedii zwierząt ma burmistrz miasta Skaryszew. Choć pismem z dnia 10 lutego 2020 roku burmistrz zapewnił, że „w Skaryszewie nie ma miejsca wysyłanie koni na rzeź, nikt zwierząt nie męczy, nie krzywdzi, nikt ich nie bije, ani nie morduje! Dbamy o dobrostan zwierząt, które są do nas przywożone!”, to po tegorocznych Wstępach w Internecie pojawiły się nagrania oraz zdjęcia pokazujące, całkiem inną niż burmistrz przedstawia, smutną i brutalną rzeczywistość koni. Podczas Wstępów można było również nabyć wyroby z koniny, co jasno i wyraźnie wskazuje powiązanie tego miejsca z przetwórstwem mięsnym. Zakaz handlu końmi na rzeź w Skaryszewie powinien wiązać się również z zakazem promowania konsumpcji mięsa końskiego. Tegoroczny targ koni nie powinien się odbyć również z innych względów. Na początku 2020 roku zaczął się rozprzestrzeniać śmiertelny wirus COVID-19, którego jednym z epicentrów były Włochy. To właśnie stamtąd przyjeżdża wielu handlarzy końmi, którzy zabierają je w daleką i męczącą podróż na rzeź.

Pomimo zagrożeń dla życia i zdrowia zwierząt, a także mieszkańców, nie tylko Skaryszewa, ale całej Polski, po raz kolejny, zorganizowano tę bestialską imprezę. W związku z powyższym żądamy trwałego zakazu organizowania targu koni w Skaryszewie, ponieważ w sposób rażący naruszany jest dobrostan zwierząt przywożonych na targ. Nie dotyczy to jedynie koni, gdyż do sprzedaży dopuszczane są również gołębie, króliki i inne zwierzęta.
Święto koni powinno skupiać się wokół celebracji zwierząt, a nie skazywać co roku kolejne zwierzęta na przeżywanie bólu i strachu na rzecz zysku kilku osób.

 

 

pobierz pełen tekst petycji

Podmiot wnoszący petycję:
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Adresat:
Michał Woś Minister Środowiska
dr n. med. Konstanty Radziwiłł Wojewoda mazowiecki
dr lek. wet. Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii

obrazek

Udostępnij petycję!

Komentarze do petycji

2020-08-13 00:36:16
Agnieszka - Tychy
2020-08-12 23:52:58
Dorota - Poznań
2020-08-12 18:49:48
Anna - Łódź
2020-08-12 08:56:17
Agnieszka - Gorzow
Stop wykorzystywaniu zwierząt
2020-08-12 07:43:46
Antonina - Mikołów

Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Powered by TERRA

Projekt graficzny POSITIVA

Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej