Home Aktualności Brawo Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz!

Brawo Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz!

0
0

Na naszych stronach raczej krytykujemy władze. Taka jest min. rola NGO. Ale nie dziś 🙂 Musimy i chcemy pochwalić  Urząd Miasta Wrocławia i osobiście Prezdenta Dutkiewicza za incjatywę  skorzystania z ustawy „antysmogowej” i określenie norm emisyjnych dla pieców oraz jakosci i rodzajów paliw. Czyli to, czego aktywistki i aktywiści Dolnoslaskeigo Alarmu Smogwego domagali się od momentu pojawienia się ustawy. Brawo! Czekamy na konstruktywny ruch Marszłka i Radnych Sejmiku.

Radosław Gawlik

22 stycznia 2016 r. Szanowni państwo informujemy, że prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przesłał dzisiaj pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, w którym zwraca się z prośbą o podjęcie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały określającej wymagania emisyjne wobec instalacji domowych na terenie Aglomeracji Wrocławskiej, w których spalane są paliwa stałe. Opracowanie uchwały – zdaniem prezydenta Wrocławia – uzasadnione jest w szczególności tym, że pomiary jakości powietrza, prowadzone na przestrzeni ostatnich lat przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazują na występowanie wysokich poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Przekraczane są poziomy dopuszczalne i docelowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie w okresie grzewczym, tj. od października do marca. Związane jest to z faktem, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest wówczas emisja z indywidualnych kotłów opalanych paliwami stałymi. Ponadto działania prowadzone przez władze miasta dotyczące likwidacji niskiej emisji w ramach programu KAWKA – dopłata 70% (maksymalnie 12 tysięcy zł) do wymiany pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowane w latach 2014-2018 (całkowity koszt dotacji 40 mln zł), nie są wystarczające do spełnienia standardów jakości powietrza. Wobec powyższego wprowadzenie uchwały niezbędne jest ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, a także ze względu na obowiązek dotrzymania norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012r., poz. 1031). Jednocześnie uprzejmie informuję o gotowości współpracy merytorycznej w przedstawionym zakresie – deklaruje prezydent Rafał Dutkiewicz. W załączeniu przesyłamy skan wspomnianego pisma, a także informacje dotyczące zrealizowanych działań z programu KAWKA w latach 2014-2015.]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Kandydaci do europarlamentu dyskutowali o zielonej energii, kosztach budowy atomu i odchodzeniu od węgla

W dniu 27 maja odbyła się debata przedwyborcza o transformacji energetycznej. Udział …