Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2022

Sprawozdanie finansowe – bilans za 2022

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022

Informacja dodatkowa do bilansu

Sprawozdanie z działalności za rok 2022

Sprawozdania za rok 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021

Sprawozdanie finansowe – bilans za 2021

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

Sprawozdanie z działalności za rok 2021