Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia powstało 1994 r. w Gliwicach. Głównym kierunkiem
działalności było wówczas budowanie świadomości ekologicznej na Sląsku oraz coroczna organizacja
Letnich Szkół Młodych Ekologów.

W 2001 roku, po wyborze nowych władz Stowarzyszenia, z których większość pochodziła z Wrocławia, siedzibę Stowarzyszenia przeniesiono do tego miasta. Od tego czasu główny obszar zainteresowań Stowarzyszenia stanowi: wspieranie integracji ruchu Zielonych, współpraca międzynarodowa, rozwój obszarów wiejskich.
Stowarzyszenie wspiera i koordynuje inicjatywy obywatelskie zmierzające do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju poprzez:

– działalność informacyjną, oświatową
– poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających
osiągnięcie powyższego celu
– promocję inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi
zajmującymi się działalnością proekologiczną
– podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony
– środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju
– działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji
– działanie na rzecz integracji europejskiej oraz partnerskiego udziału społeczeństwa
polskiego w Unii Europejskiej

Wpis dostępny również w języku: angielski