Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD

Radosław Gawlik (Prezes) rgawlik@eko.wroc.pl

 Urodzony w 1957 r. we Wrocławiu, żonaty, troje dzieci, wegetarianin.

Studia ukończył w 1981 r., na wydziale Eksploatacji i Ekonomii Transportu Wyższej Szkoły Transportu i Łączności w Żylinie, na Słowacji. W latach 80-tych uczył matematyki we wrocławskich szkołach. W związku z działalnością w ruchu opozycyjnym nie przedłużono mu umowy o pracę. Okresowo pracował jako robotnik wysokościowy. W latach 1986-89 uczestniczył w Ruchu „Wolność i Pokój”. Organizował protesty ekologiczne m.in. w sprawie huty „Siechnice”, elektrowni jądrowej w Żarnowcu, składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu.

W latach 1987-89 działał w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska. Publikował w prasie podziemnej, szczególnie na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego i środowiska pracy. Uczestniczył w obradach „okrągłego stołu” w zespole ds. ekologii. W historycznych wyborach, 4 czerwca 1989 r. został wybrany na posła. Przez 12 lat zasiadał w Sejmie. Uczestniczył w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna później przekształconym w partię – Unię Demokratyczną, a jeszcze później w Unię Wolności. Będąc jej członkiem wraz z grupą przyjaciół ekologów założył Forum Ekologiczne UW, któremu przez 7 lat przewodniczył. W tym czasie FE UW zainicjowało i doprowadziło do przyjęcia wielu ważnych aktów prawnych, min. wprowadzono do konstytucji zasadę zrównoważonego rozwoju, uchwalono ustawę o ochronie zwierząt.

Od XI 1997 r. do VI 2000 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jako jedyny członek rządu w koalicji z AWS głosowałem przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Był przeciwny organizowaniu olimpiady zimowej w Tatrach.

Był członkiem Unii Wolności od jej początku do kwietnia 2002r, kiedy wrócił do działań w ruchu ekologicznym. Został przewodniczącym Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Jeden z współzałożycieli reprezentacji politycznej ruchu- Zielonych 2004 www.zieloni2004.pl.

Nadal pozostaje aktywnym w ruchu organizacji pozarządowych. Obecnie przewodniczy Stowarzyszeniu Ekologicznemu ” Eko- Unia” www.eko-unia.org.pl , w ramach którego realizuje projekty z obszaru ekologii, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, współpracy międzynarodowej oraz promocji zielonej polityki. Od 2004 roku jest przedstawicielem organizacji ekologicznych w Komitetach Monitorujących Rolny Sektorowy Program Operacyjny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a od 2007r Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-13

Mariola Miklaszewska (Wiceprezes) m.z.miklaszewska@gmail.com

Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ( obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Czuwa nad finansami Stowarzyszenia.

Współpracuje przy wielu projektach realizowanych przez Eko-Unię:
– pięć edycji projektu „Energia dla klimatu – wsparcie inicjatyw i władz lokalnych w południowo-zachodniej Polsce”
– „Energia dla klimatu 2015 – jak żyć bez odkrywki?”
– „Ograniczenie roli węgla w Europie”
– „Kampania na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku”
– „CEE partnership on grassroot empowerment: towards an active civil society through learning and practicing“.

foto_JR

Jacek Rogoliński (Wiceprezes) rogolinski@io.gliwice.pl

Współzałożyciel (obok Joanny Rzeszowskiej) stowarzyszenia Eko-Unia i współorganizator Szkoły Młodych Ekologów. Ukończył biochemię na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dr n.med. w dziedzinie biologii. Pracował w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, obecnie w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach (w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów).

Członek nieistniejącego już Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, później przekształconego w partię – Unię Demokratyczną, a jeszcze później w Unię Wolności. Członek Zarządu Krajowego Forum Ekologicznego UW. Członek kilku stowarzyszeń, w większości ich współzałożyciel i członek zarządów (jak m.in.: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Gliwicka Inicjatywa Obywatelska, Ziębicka Inicjatywa Obywatelska, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, i inne).

Dominika Sokulska (Członek Zarządu) dsokulska@gmail.com

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy (dawniej Akademia Rolnicza) we Wrocławiu uzyskując tytuł dr inż. nauk rolniczych.

Szerokie doświadczenie zawodowe zdobywała w szkolnictwie wyższym, sektorze pozarządowym i prywatnym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, również międzynarodowymi i innowacyjnymi. Przez wiele lat zarządzała departamentami doradztwa strategicznego i komercjalizacji wiedzy w firmie konsultingowej.

radek

Dariusz Białek (Członek Zarządu) biuro@ekojarmarki.pl

Urodzony we Wrocławiu w roku 1960. Żonaty, trzech synów.

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uzyskał dyplom z zarządzania dla trzeciego sektora od The John Hopkins University – Institute for Policy Studies. Przeszedł dwuletni podyplomowy program z zarządzania środowiskiem w ramach Polsko-Norweskiego Programu Czystszej Produkcji i pod koniec lat dziewięćdziesiątych samodzielnie prowadził projekty międzynarodowe (Leonardo da Vinci) z Niemcami i Czechami. Wieloletni koordynator Zachodniopolskiego Centrum Czystszej Produkcji w ramach którego realizowane były kilkuletnie Szkoły Czystszej Produkcji dla w sumie kilkudziesięciu przedsiębiorstw i instytucji z całej Polski. Aktualnie prowadzi firmę Ekojarmarki.pl wspierającą organizatorów ekologicznych imprez plenerowych i ekojarmarków w całym kraju.

Paweł Pomian (Członek Zarządu)

Realizuje projekty związane z sektorem odpowiedzialnego inwestowania, energii, klimatu i ekonomii w branży energetycznej oraz ochrony ekosystemów wodnych. Zarządza komunikacją stowarzyszenia.

Pracował w obszarze public relations oraz w branży wydawniczej. Ukończył kierunki: publikowanie cyfrowe i sieciowe, komunikacja wizerunkowa oraz ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim.

Był przewodniczącym Zielonych we Wrocławiu w latach 2017 i 2018 oraz radnym osiedlowym we Wrocławiu. Jest członkiem ogólnopolskiej Koalicji Ratujmy Rzeki. Inicjował wiele kampanii społecznych i środowiskowych, m.in. w obronie Parku Grabiszyńskiego i walki ze smogiem w Dolnośląskim Alarmie Smogowym.

Komisja rewizyjna:

Joanna Rzeszowska Wolny, Cezary Grochowski, Joanna Maria Wnuk

Koordynatorzy projektów

Radosław Gawlik, Paweł Pomian, Hanna Schudy, Katarzyna Kubiczek

Współpracownicy

Witold Miklaszewski, Anna Adamczyk, Krzysztof Smolnicki, Urszula Bugajewska, Andrzej Mazik, Piotr Żuk, Marek Sołtysiak, Sylwester Kraśnicki, Robert Suligowski, Anna Dziadek, Ewelina Panek, Radek Lesisz

Wpis dostępny również w języku: angielski