Home Aktualności Ambitna polityka proefektywnościowa gwarancją rozwoju gospodarki i tworzenia miejsc pracy

Ambitna polityka proefektywnościowa gwarancją rozwoju gospodarki i tworzenia miejsc pracy

0
0

W Radzie Unii Europejskiej rozpoczyna się druga faza konsultacji projektu dyrektywy o efektywności energetycznej. Jej obecna treść, jest oceniana przez środowisko organizacji pozarządowych, biznesu i licznych ekspertów ds. efektywności energetycznej, jako zbyt mało ambitna.

Co więcej, realizacja dyrektywy w jej obecnym kształcie nie pozwoli efektywnie wykorzystać istniejącego potencjału w zakresie efektywności energetycznej. Tymczasem dla Polski efektywność energetyczna ma stanowić najważniejszy filar rozwoju gospodarki niskoemisyjnej!

Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Koalicją Klimatyczną  przekazał list do Ministra Gospodarki, w którym domaga się poparcia ambitnych postulatów w negocjacjach nad dyrektywą, w tym: poparcia dla wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej  (1) oraz objęcia programem termomodernizacji nie tylko budynków należących do administracji centralnej, ale wszystkich budynków użyteczności publicznej.

„Sukcesem Polski jest fakt, iż na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci udało się zmniejszyć energochłonność gospodarki o ponad 30%. Ciągle jednak potencjał poprawy efektywności energetycznej jest bardzo duży (zwłaszcza w obszarze budownictwa) i powinniśmy zrobić wszystko, aby był on wykorzystywany. Nadal nasz wskaźnik intensywności energetycznej jest ponad dwukrotnie gorszy niż średnia UE27” – mówi prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Andrzej Kassenberg.

Polska publicznie deklaruje swoje poparcie dla działań w zakresie efektywności energetycznej i powinna starać się pełnić rolę lidera na tym obszarze zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Wprowadzony w polskiej ustawie o efektywności energetycznej obowiązek 1,5% oszczędności energii dla przedsiębiorców (w ramach tzw. systemu białych certyfikatów), powinien być realizowany w każdym z krajów UE (o czym mówi artykuł 6. dyrektywy). Polska powinna poprzeć przyjęcie 1,5% celu kroczącego dla przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami drugiego krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, realizacja systemu białych certyfikatów będzie kluczowa dla wypełnienia przez Polskę celów efektywności energetycznej. (2)

Efektywność energetyczna jest szansą dla polskiej gospodarki w czasach zmagania się z kryzysem ekonomicznym, deficytem budżetowym, jak również rosnącymi cenami energii i surowców energetycznych. Jest szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego. W zaprezentowanym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju raporcie [B][LINK=/publikacje/ksiazki-raporty/14189-wplyw-na-rynek-pracy-programu-glebokiej-modernizacji-energetycznej-budynkow-w-polsce]”Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce” mowa jest nawet o 250 tysiącach nowych miejsc pracy netto, na które może liczyć Polska realizując program głębokiej termomodernizacji w budownictwie.

W raporcie wykazano, że w Polsce można zmniejszyć do 84% ilość energii zużywanej do ogrzewania budynków oraz ograniczyć związane z tym emisje CO2, dzięki zakrojonej na dużą skalę głębokiej termomodernizacji budynków w całym kraju.

Korzyści z wdrożenia ambitnej polityki zwiększania efektywności energetycznej budynków jest jednak dużo więcej – to szansa na zwiększenie niezależności energetycznej Polski, poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wzrost eko-innowacyjności oraz poprawę komfortu życia obywateli – dodaje podczas spotkania Henryk Kwapisz, przedstawiciel Saint-Gobain (światowego lidera w produkcji materiałów budowlanych).

Według autorów raportu realizacja programu głębokiej termomodernizacji wpłynie na poprawę kondycji polskiej gospodarki poprzez: zwiększenie zatrudnienia (netto), szybki rozwój produkcji urządzeń oraz materiałów do termomodernizacji i zarządzania energią, poprawę bezpieczeństwa energetycznego (produkcja tzw. negawatów), umożliwienie zamknięcia luki w bilansie energetycznym państwa związanej z wyłączaniem przestarzałych bloków w elektrowniach węglowych w latach 2013-2020. Zaś do korzyści dla gospodarstw domowych należy zmniejszenie zagrożenia ubóstwem energetycznym (niższe rachunki), czy wzrost wartości nieruchomości. Dodatkowo zmniejszają się koszty zewnętrzne związane z produkcją energii, co sprawia, że np. dzięki niższym zanieczyszczeniom powietrza spada zachorowalność na m.in. choroby układu oddechowego.

Poza potencjałem poprawy efektywności energetycznej, Polska posiada duże doświadczenie i perspektywy finansowania projektów w tym zakresie. Programy poprawy efektywności energetycznej od lat podejmowane są w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Środki na działania proefektywnościowe dostępne są i (będą w najbliższej perspektywie finansowej) w ramach polityki spójności. Warto również zwrócić uwagę, że zgodnie z artykułem 10. dyrektywy ETS 2003/87/EC minimum 50% zysków z praw do emisji CO2 powinno być przeznaczonych na przedsięwzięcia przyczyniające się do ochrony klimatu. (3)

 Przypisy

1.Określonego przez metodologię realizowaną obecnie przez Komisję Europejską tzw. 20% oszczędności energii w  stosunku do scenariusza referencyjnego, który pozwala uwzględnić wzrost gospodarczy.

2. 9% cel efektywności energetycznej określony w dyrektywie 2006/32/WE.

3, Wpływy do budżetu Państwa z tego tytułu już w 2013 roku powinny wynieść ok. 3,5 mld PLN.

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…