Home Aktualności Apel do premier Szydło

Apel do premier Szydło

Możliwość komentowania Apel do premier Szydło została wyłączona
0

Wrocław 4.12.2016

Pani Beata Szydło Premier Rządu RP sprm@kprm.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl Szanowna Pani Premier

Stowarzyszenie EKO-UNIA popiera apel powodowany troską o przyszłość Wielkopolski. Zwracamy się z prośbą o pomoc w zatrzymaniu zagłady przyrody, wysiedleń, utraty warsztatów pracy i degradacji spuścizny kulturowej pokoleń Wielkopolan.

Budowa kolejnych odkrywek węgla brunatnego w Wielkopolsce będzie wiązała się z wysiedleniem 22 tysięcy osób. Utracone zostaną nie tylko miejsca pracy, ale wielokrotnie dorobek wielu pokoleń wypracowany solidną i uczciwą pracą. Zmarnowane mogą być efekty modernizacji gospodarstw realizowanych ze środków unijnych.

Wielkopolska jest „spichlerzem” Polski. Rolnictwo jest tu na najwyższym poziomie. Wiele produktów spożywczych na polskich i zagranicznych stołach pochodzi właśnie z tego regionu. Wielkopolska od lat boryka się z deficytem wody. Przyczyn ujemnego bilansu wodnego jest kilka, ale faktem jest, że najwięcej w województwie wody zużywa górnictwo i energetyka oparta na węglu brunatnym (łączne roczne zużycie wody przez kompleks górniczo-energetyczny w Koninie i Adamowie wynosi 245 mln m3 wody). Budowa kolejnej odkrywki węgla brunatnego (pod odkrywkę Ościsłowo mają być też przejęte najlepsze w regionie gleby II i III klasy bonitacji) jeszcze bardziej pogłębi deficyt wody w regionie i obniży potencjał produkcji rolniczej. Jest to wyraźny przyczynek do pogorszenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. O ile węgiel brunatny, jako źródło energii ma wiele alternatywnych zamienników, to wody decydującej o gospodarce, rolnictwie i życiu mieszkańców nie da się niczym zastąpić.

Odwadnianie odkrywek węgla brunatnego spowodowało powstanie rozległego leja depresji. Kopalnie zabierają wodę, brakuje jej w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, a małe zbiorniki wodne zupełnie wyschły. To katastrofa, za którą ZE PAK nigdy nie zapłacił. Poziom wód w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego w ciągu ostatnich 20. lat obniżył się o kilka metrów, np. w Jez. Wilczyńskim o 5,5 m, Jez. Budzisławskim o 4 m, Jez. Powidzkim o 2 m, Jez. Skorzęcińskim o 2,5 m, Jez. Ostrowskim o 2,5 m i w Jez. Suszewskim o 3,5 m. Cały odcinek górnej Noteci (pod względem wielkości 6 rzeki w Polsce) pozostający w strefie leja depresyjnego odkrywki Tomisławice jest trwale suchy od kilku lat. Do Gopła wtłaczana jest brudna woda kopalniana. To największa katastrofa przyrodnicza, która ma miejsce w ostatnich latach w Polsce. Oznacza ona ogromne straty w gospodarce rolnej, leśnej, w branży usług turystycznych. Jest to ewidentny przykład gospodarki odrzucającej zasady zrównoważonego rozwoju.

Węgiel brunatny jest najbardziej emisyjnym paliwem, o bardzo niewielkiej kaloryczności. To „paliwo” zawiera w połowie wodę, bardzo dużo siarki, metali ciężkich i popiołów. Jego spalanie powoduje największą emisję zanieczyszczeń ze wszystkich paliw.

Wielkopolska ma bardzo dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej. Jako region rolniczy ma duże ilości odpadów rolniczych, które można wykorzystać jako substrat w biogazowniach rolniczych. Biogazownie to stabilne źródła energii i ciepła. To nowe miejsca pracy, bez utraty miejsc pracy wśród rolników.

To zagadnienie znajduje się w priorytetach Pani rządu, warto je tu wdrożyć. Biogazownia to nie tylko miejsca pracy, ale też duże korzyści finansowe, gdyż płaci różnego rodzaje podatki, odprowadza pieniądze na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatek od osób fizycznych i osób prawnych, a także różnego rodzaju opłaty eksploatacyjne, wspiera lokalną kulturę. Zyskuje gmina, województwo i Skarb Państwa.

Bardzo proszę o uwzględnienie naszego stanowiska oraz podobnych opinii, które formułuje wielu mieszkańców Wielkopolski

Z poważaniem

Radosław Gawlik

Prezes Stowarzyszenia

Apel (pdf) >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…