Home Aktualności Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

0
0

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradująca pod przewodnictwem posła Arkadiusza Litwińskiego (PO), zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:
– energetyka jądrowa: wyzwania, technologie, edukacja i zagrożenia;
– uzupełnienie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 512);
– sprawy bieżące.

Biuletyn >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Osady denne zabijają rzekę Rabę

O niepokojącej sytuacji alarmuje sekcja Przyjaciele Raby. Z dna zbiornika Dobczy…