Home Aktualności CAN Europe oraz TEMA

CAN Europe oraz TEMA

Możliwość komentowania CAN Europe oraz TEMA została wyłączona
0

W Turcji, aktywnie działa CAN Europe oraz fundacja TEMA (Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, Reforestation and the Protection of Natural Habitats).

TEMA

TEMA założona została w 1992 roku w Stambule i jest obecnie jedną z największych organizacji ekologicznych w Turcji. Organizacja posiada 450 000 wolontariuszy w całym kraju. Misją TEMA jest stworzenie opinii publicznej, która byłaby efektywna oraz świadoma problemów ochrony środowiska, a w szczególności erozji gleby, wylesiania, pustynnienia, zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej.

TEMA ma następujące cele:

 • – zwiększenie świadomości na temat problemów środowiska naturalnego;
 • – promowanie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ochronę ekosystemów; zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych i pastwisk;
 • – wypracowanie i wsparcie krajowej polityki, która byłaby przyjazna dla ochrony różnorodności biologicznej, wspierałaby zrównoważone użytkowanie gruntów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi;
 • – opracowanie modelu działania, którego celem jest zwalczanie erozji gleby w ubogich obszarach wiejskich Turcji oraz inspirowanie do realizacji podobnych modeli w innych częściach kraju;
 • – stworzenie niezbędnych przepisów dla osiągnięcia celu, jakim jest zatrzymanie erozji gleby.

TEMA działa na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Realizuje działania edukacyjne, organizuje wydarzenia zwiększające świadomość społeczeństwa. Realizuje także modelowe projekty, interweniuje w politykę energetyczną i klimatyczną rządu oraz prowadzi działania prawne. Dzięki dobrym kontaktom międzynarodowym, TEMA łączy globalną perspektywę ochrony klimatu z krajowymi i lokalnymi działaniami.

TEMA pracuje z rolnikami oraz burmistrzami, którzy zainteresowani są rozwijaniem gospodarki niskoemisyjnej oraz OZE. Organizacja prowadzi obecnie kampanię w Zagłębiu Konya Karapinar, sprzeciwiając się działalności kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Karapinar. 12 naukowców z fundacji TEMA przygotowało także raport, opisujący problematyczne położenie kopalni głębinowej węgla brunatnego w miejscowości Ermenek. Kopalnia położona jest na terenie, w którym wody podziemne znajdują się na małej głębokości, co sprawia, że ryzyko jej zalania jest bardzo wysokie. TEMA jest także założycielem nowej platformy „Right to Clean Air”, zrzeszającej różne tureckie organizacje pozarządowe działające na rzecz czystego powietrza.

CAN Europe

CAN Europa jest największą koalicją w Europie, która zajmuje się problematyką ochrony klimatu oraz energetyki. CAN posiada ponad 120 organizacji członkowskich w ponad 30 krajach europejskich. Organizacja promuje zrównoważą politykę energetyczną i klimatyczną oraz prowadzi działania dążące do zapobiegania zmianom klimatu. Misją CAN Europe jest wspieranie organizacji oraz ruchów społecznych, których celem jest kształtowanie i rozwój globalnej strategii dążącej do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a także do zapewnienia jej wdrożenia na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

W Turcji istnieją obecnie plany budowy 75 nowych elektrowni węglowych oraz kilkadziesiąt planów budowy nowych kopalni odkrywkowych. CAN Europe prowadzi kampanie, sprzeciwiając się tym inwestycjom. Razem z innymi europejskimi organizacjami, CAN naciska również na francuskie firmy (w większości spółki państwowe) na wycofanie się z projektów węglowych w Turcji. Jedna z tych firm – Engie – chce zbudować w Turcji nową elektrownię Ada Yumurtalık o mocy 1320 MW. CAN opublikowało stanowisko na temat tej i innych inwestycji węglowych.

Stosunek do projektu Międzynarodowej Koalicji „Rozwój Tak-Odkrywki Nie”:

 • – obie organizacje są zainteresowani współpracą, uważają projekt za bardzo ciekawą i potrzebną inicjatywę,
 • – Koalicja mogłaby być dobrą platformą do wymiany informacji o działaniach organizacji z różnych krajów,
 • – pomocne dla TEMA i CAN Europe byłyby polskie doświadczenia w tworzeniu alarmów smogowych oraz innych ogólnopolskich kampanii na rzecz czystości powietrza,
 • – ważna jest wymiana doświadczeń różnych organizacji oraz ekspertów, organizowanie wspólnych seminariów oraz wydarzeń,
 • – dobrym pomysłem jest pisanie wspólnych raportów oraz ich lobbowanie na arenie międzynarodowej,
 • – przydatne byłyby przykłady- dobre praktyki – z innych krajów w temacie alternatyw energetycznych – w Turcji temat ten jest bardzo słabo rozwinięty,
 • – chcą pozostać z nami w kontakcie i być informowani o postępach projektu.
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…