Home Aktualności Centrum Informacji o Środowisku

Centrum Informacji o Środowisku

0
0
logo_CIOS_140_pix

logo_CIOS_140_pixCentrum Informacji o Środowisku jest jednostką podległą Ministrowi Środowiska, której zadaniem jest prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej środowiska i jego ochrony.  Działalność ta skierowana jest do całego zainteresowanego społeczeństwa.

Podstawowym narzędziem komunikacji jest witryna internetowa Ekoportal. Pracujemy nad tym, aby najbardziej istotne dla społeczeństwa, w tym dla organizacji, przedsiębiorców i administracji, informacje o środowisku były dostępne z tego miejsca w Internecie.

Na Ekoportalu znajdą Państwo m.in. Publicznie dostępny wykaz danych – bazę danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z ponad 1200 jednostek administracji (ponad 500 000 kart informacyjnych). Stanowi on m.in. źródło informacji dotyczących planowanej działalności, w tym przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowanej wycinki drzew, czy też prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście korzystania ze środowiska.

Poprzez Ekoportal dostępne są również raporty na temat stanu środowiska w Polsce, teksty ustaw i porozumień międzynarodowych, dane przestrzenne i wiele innych informacji, o których piszemy w załączonej ulotce.

Inną formą naszej działalności jest udostępnianie na wniosek kopii dokumentów będących w posiadaniu Ministra Środowiska, takich jak np.: koncesje geologiczne, pozwolenia zintegrowane, oraz inne dokumenty o charakterze strategicznym.

Udzielamy również odpowiedzi na przesyłane w formie elektronicznej zapytania dotyczące m.in. gospodarki odpadami, ochrony przyrody, ochrony powietrza, leśnictwa, finansowania inwestycji związanych z zastosowaniem technologii bardziej przyjaznych środowisku. Odpowiedzi na wnioski i zapytania są konsultowane z kompetentnymi w danym zakresie departamentami Ministerstwa Środowiska.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy, która ułatwi rozwój Ekoportalu i innych form działalności Centrum zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.

Szczególnie zależy nam na współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi swoją działalność na terenie całego kraju jak i w poszczególnych regionach, z uwagi na fakt, że odgrywają one coraz większą rolę w ochronie środowiska. Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie dotyczące artykułów, broszur i innych publikacji, jakie mogłyby pojawić się na Ekoportalu, jak również uwagi odnośnie formy prezentacji informacji, w tym także poza stroną internetową.

Zarówno wnioski formalne, zapytania jak i propozycje współpracy prosimy kierować na adres: centrum@cios.gov.pl lub zgłaszać telefonicznie (tel. 22 57 92 541).

Z poważaniem

Cezary Starczewski

Dyrektor Centrum

Informacji o Środowisku

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…