Home Aktualności Chcę wiedzieć – obywatele na rzecz znakowania żywności

Chcę wiedzieć – obywatele na rzecz znakowania żywności

Możliwość komentowania Chcę wiedzieć – obywatele na rzecz znakowania żywności została wyłączona
0

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia do końca roku 2017 będziemy prowadzić orzecznictwo
i działania edukacyjne promujące ideę znakowania żywności wyprodukowanej bez użycia GMO. Projekt finansowany jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i jest integralną częścią prowadzonej od wielu lat kampanii społecznej „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”. Naszymi partnerami w działaniach będzie Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi – pomysłodawca kampanii „Wolne od GMO? Chcę Wiedzieć!”, który wesprze nas merytorycznie w zakresie aktywizowania i mobilizowania obywateli oraz Studio Motus z Gdańska – w projekcie odpowiedzialne za konsultacje działań promocyjnych oraz przygotowanie spotów promujących wysyłkę apelu
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inicjatywa „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” prowadzona jest nieprzerwanie od 2013 roku, wcześniej współpracując przy niej ale pierwszy raz to my jesteśmy jej organizatorem. Głównym celem kampanii społecznej jest zwiększenie świadomości wśród konsumentów o tym co trafia na ich talerze. Równie istotnym celem działań jest prowadzenie dialogu z decydentami, urzędnikami i producentami żywności, aby wprowadzić w Polsce przepisy dotyczącej znakowania żywności wolnej od GMO,
które będą korzystne z punktu widzenia kupującego. Co więcej kampania pokrywa się
z procedowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektem ustawy (zainspirowanym
w ramach inicjatywy „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!) oraz konsultacjami społecznymi, które zostaną przeprowadzone od 4.05 do 4.06.2017 roku. To pokazuje najlepiej jak istotnym problemem
dla Polaków jest wprowadzenie jednolitych przepisów w sprawie znakowania żywności wolnej
od GMO.

Co konkretnie planujemy w najbliższym czasie?

W ramach działań przygotujemy aplikację do wysyłki apeli do Ministerstwa Rolnictwa, które będą wzmocnieniem głosu obywatelskiego w sprawie omawianych przepisów.

W trakcie projektu będziemy uczestniczyć w ważniejszych spotkaniach poświęconych znakowaniu żywności i polityce rolnej, a także zorganizujemy konferencję ekspercką, podczas, której w gronie specjalistów, zagranicznych gości i decydentów będziemy dyskutować nad szczegółami wprowadzanych do przepisów zmian. Głos ekspercki wzmocnimy będzie poprzez przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, która trafi do urzędników ministerstwa, posłów, producentów żywności oraz mediów zainteresowanych problematyką GMO.

Wierzymy, że dzięki naszym działaniom doprowadzimy do pogłębionej dyskusji nad zmianami
w przepisach dotyczących znakowania żywności tak, aby były one bardziej przyjazne
i korzystne dla konsumenta. Liczymy, że projekt doprowadzi także do wprowadzenia tych korekt
i w konsekwencji do ustalenia nowych zasad gry na linii producent-konsument. Naszym działaniom przyświeca jedna myśl: „dobry konsument to świadomy konsument”.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…