Home SMOG I ZDROWIE Deklaracja Berlińska w sprawie amalgamatu dentystycznego

Deklaracja Berlińska w sprawie amalgamatu dentystycznego

Możliwość komentowania Deklaracja Berlińska w sprawie amalgamatu dentystycznego została wyłączona
0

Nasz cel – zakaz stosowania rtęci w stomatologii od 2022 r.
Wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego  w Unii Europejskiej
Berlin, Bruksela, Waszyngton, 4 grudnia 2017
Deklaracja Berlińska przygotowana przez pozarządowe organizacje ekologiczne oraz medyczne, wzywa do zaprzestania stosowania amalgamatu rtęciowego w stomatologii od 2022 r.
Rtęć jest wciąż stosowana w stomatologii jako materiał wypełnieniowy, mimo że istnieją na rynku materiały alternatywne. Należy pamiętać, że jest ona neurotoksyną uszkadzającą układ nerwowy, sercowo-naczyniowy i inne.
Biorąc pod uwagę, że amalgamat dentystyczny w 50% składa się z rtęci, Konwencja z Minamaty dotycząca rtęci wymaga od każdego państwa, które przystąpiło do konwencji ograniczenia użycia tego niebezpieczengo metalu ciężkiego.
W 2017 r. Unia Europejska przyjęła zakaz stosowania amalgamatu stomatologicznego w przypadku dzieci do lat 15, dla kobiet w ciąży oraz u karmiących matek. Postanowienia te mają wejść w życie w lipcu 2018 r. Konwencja z Minamaty wymaga poza tym, aby każde państwo opracowało krajowy plan ograniczenia użycia rtęci. Z kolei Komisja Europejska ma w 2020 r. wydać zalecenia odnośnie ewentualnego całościowego wycofania tej toksycznej plomby ze stomatologii.
Wezwanie do odejścia od stosowania amalgamatu w Unii Europejskiej zostało sformułowane podczas dwudniowego szczytu organizacji obywatelskich w Berlinie (21-22, XI 2017 r.), walczących o somatologię wolną od rtęci w Europie.
Dwudniowy szczyt zebrał liderów organizacji dentystycznych, medycznych, kobiecych, pozarządowych oraz europejskich i niemieckich decydentów.
Hanna Schudy ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA z Wrocławia (PL): “Deklaracja Berlińska wyznacza początek końca amalgamatu dentystycznego w Europie, prymitywnego materiału wypełnieniowego z XIX w., który zatruwa ludzi oraz środowisko; plomby, której czas już dawno minął. W  XXI w. dentyści oraz pacjenci w Polsce zasługują na lepsze leczenie stomatologiczne, szczególnie Ci, którzy korztystają z refundacji NFZ. To właśnie nasz system ubezpieczeniowy jest tym elementem układanki, który w znacznej mierze decyduje, że amalgamat rtęciowy jest wciąż stosowany w naszym kraju.”
Stefan Eck, europarlamentarzysta z Niemiec, który starał się, aby Parlament Europejski zagłosował za wprowadzeniem częściowego zakazu dla amalgamatu w Europie, docenił stanowisko wypracowane na szczycie:  „Uczestnictwo w szczycie w Berlinie było dla mnie bardzo ważne. W dalszym ciągu będę robił wszystko co w mojej mocy, aby zrealizować cel jakim jest stomatologia wolna od rtęci w Europie”.
Charlie Brown, organizator ze Światowego Sojuszu dla Stomatologii Wolnej od Rtęci z siedzibą w Waszyngtonie: „Deklaracja z Berlina odpowiada podobnym ustaleniom społeczeństw obywatelskich w Azji i Afryce: Deklaracji z Abuja (2014) oraz Deklaracji z Dhaki 2015)”
Elena Lybberdi z Eruopean Environmental Bureau (EEB), gospodarz pierwszej konferencji dotyczącej wycofania amalgamatu w Europie: „Deklaracja z Berlina podsumowuje dziesięć lat starań EEB w zakresie wycofywania amalgamatu dentystycznego na kontynencie europejskim. Najwyższy czas, aby państwa członkowskie zakasały rękawy i wytyczyły kierunek działania w tej sprawie”.
Florian Schulze z IG Umwelt Zahn Medizin: „Niemcy mogą zakończyć  zakładanie amalgamatu wcześniej, już w 2019 r. Stosowanie tych wypełnień nie jest powszechnym procederem, a dentyści są już gotowi na zmiany. To, co musimy zrobić to zmiana systemu ubezpieczeń, który będzie w porządku dla pacjentów i lekarzy”.
Philippe Vandendaele z Health Care without Harm Europe: „Po części już poradziliśmy sobie z wycofaniem rtęci np. z urządzeń pomiarowych jak np. termometry. Teraz jest czas na amalgamat”.
Dr Silvia Pleschka z Women Engage for a Common Future: „Ochrona przed rtęcią, którą zaakceptowaliśmy dla dzieci, karmiących matek czy kobiet w ciąży musi być teraz rozszerzona na wszystkich, a także poza granice Europy”.
Więcej na ten temat:
Berlin Declaration, https://mercuryfreedentistry.files.wordpress.com/2017/11/berlin-declaration-to-end-amalgam-use-in-europe-by-2022.pdf
EU Mercury regulation 2017,  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2017-REV-1/en/pdf
EEB-WAMFD-Memo on Technical advantages of mercury free dentistry, May 2016
Abuja Declaration, https://mercuryfreedentistry.files.wordpress.com/2015/04/abuja-declaration-for-mercury-free-dentistry-for-africa.pdf
Dhaka Declaration, http://cephed.org.np/pdf/31421052006.pdf
National German Campaign launched: #OpenYourMouthAgainstAmalgam http://ig-umwelt-zahnmedizin.de/mund-auf-gegen-amalgam/
Kontakt do osób zaangażowanych:
Hanna Schudy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, tel. 733 616 509, email: hanaschudy@gmail.com
Elena Lymberidi-Settimo, Project Manager ‘Zero Mercury Campaign’, European Environmental Bureau, 0032 (0)2 289 1301, elena.lymberidi@eeb.org
Ian Carey, Communications Manager, European Environmental Bureau, 0032 (0)2 289 1309, ian.carey@eeb.org
Philippe Vandendaele, Chemicals Policy Advisor, Health Care Without Harm (HCWH) Europe, 0032 (0) 2503 0481, philippe.vandendaele@hcwh.org
Aidan Long, Press & Communications Officer, HCWH Europe, 0032 (0) 2503 0481 / 0032 (0)465 100 940, aidan.long@hcwh.org
Johanna Hausmann, Project Management Chemicals and Health,  Women Engage for a Common Future, tel +49 173 8010040, Johanna.hausmann@wecf.org,
Florian Schulze, Project Manager, IG Umwelt Zahn Medizin, 0049(0)1781812729 or 0049(0)3055232755, florian.schulze@ig-umwelt-zahnmedizin.de
Charlie Brown, World Alliance for Mercury-Free Dentistry, Attorney and President, Washington, USA, [1] 202 544 6333,
charlie@toxicteeth.org

Załaduj więcej... SMOG I ZDROWIE

Zobacz również

Pierwsza debata samorządowa: Trzeba inwestować w kolej, kulturę i sprawiedliwą transformację Turowa

W środę we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty odbyła się otwarta debata wyborcza kandydatów …