Home Aktualności DOSYĆ wpuszczania Odry w kanał!

DOSYĆ wpuszczania Odry w kanał!

Możliwość komentowania DOSYĆ wpuszczania Odry w kanał! została wyłączona
0
ODRAtujmy ODRĘ!

Wobec potrzeby pilnych zmian w gospodarce wodnej, które uwidoczniła ostatnia katastrofa ekologiczna na Odrze, z okazji trwającego Kongresu Wodnego we Wrocławiu przedstawiciele organizacji społecznych przedstawili cztery główne postulaty podjęcia najpilniejszych działań dla Odry. Pod wspólnymi postulatami podpisało się ponad 50* organizacji zrzeszonych w Koalicji Ratujmy Rzeki oraz Koalicji Czas na Odrę, a także Polski Związek Wędkarski, ClientEarth Polska i Fundacja Frank Bold. Równolegle postulaty prezentowane są w Warszawie w czasie debaty w Sejmie RP.

Organizacje żądają:

  1. Wstrzymania wszelkich prac i planów regulacyjnych – zaniechania budowy dróg wodnych, zbiorników wodnych i innych obiektów piętrzących na Odrze i innych rzekach i przekształcania zbiorników suchych na retencyjne. Skierowania funduszy na renaturyzację rzek, odbudowę naturalnej retencji zlewniowej, systemy oczyszczania wód przemysłowych i zasolonych.
  2. Przygotowania i wdrożenia programu renaturyzacji doliny Odry i zwiększenia jej odporności, wypracowanego na bazie wiedzy naukowej w gronie ekspertów.
  3. Objęcia rzek siecią stałego monitoringu, realizowanego przez automatyczne stacje pomiaru z systemem przesyłania danych, odpowiednio wcześnie wykrywającego zaburzenia równowagi ekologicznej. Przywrócenia stałego monitoringu wszystkich wskaźników stanu środowiska wodnego, z którego zrezygnowano od 2021 r., opóźniając wykrycie zatrucia Odry.
  4. Przywrócenia gospodarowania wodami do zakresu właściwości ministra właściwego ds. środowiska. Aktualnie zarządzanie wodami leży w gestii ministra właściwego ds. infrastruktury, odpowiedzialnego za realizację inwestycji hydrotechnicznych i żeglugowych, a nie ochronę przyrody i środowiska.

Lista sygnatariuszy apelu

Centrum Ochrony Mokradeł

Clientearth

Fundacja Aeris Futuro

Fundacja ART in ACTION

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Fundacja Dzika Rzeka

Fundacja Dziko

Fundacja EkoRozwoju

Fundacja Frank Bold

Fundacja Greenmind

Fundacja Greenpeace Polska

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Psubraty

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”

Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”

Fundacja Strefa Zieleni

Fundacja WWF Polska

Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka

Zielone Wiadomości / Fundacja Zielone Światło

Klub Pstrągowy „Głowacz”

Klub Przyrodników

Klub Przyjaciół Dunajca

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Polski Związek Wędkarski

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Polski Klub Ekologiczny

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Przyjaciele Doliny Dunajca

Sekcja Przyjaciół Raby PZW Koło Raba

Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów

Stowarzyszenie 515

Stowarzyszenie Ab Ovo

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Stowarzyszenie Nasz Bóbr

Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi

Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw NASZA NATURA

Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”

Stowarzyszenie Przyjaciół Dorzecza Gwdy

Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Kwisy

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

Towarzystwo na rzecz Ziemi

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Lutyni

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Tanew

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”

Warszawska Grupa Lokalna Greenpeace

Wolne Rzeki

Zielony Instytut

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Postulat odstąpienia od regulacji Odry poparły ważne środowiska naukowców z dwóch komitetów naukowych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Tworzy to nową sytuację, gdy organizacje społeczne, prawnicze oraz naukowcy sprzeciwiają się rządowym planom kanalizacji rzek w Polsce.


Projekt „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…