Home Aktualności Energetyka. Decyzje podejmują społeczeństwa

Energetyka. Decyzje podejmują społeczeństwa

0
0

Energetyka, a w szczególności elektroenergetyka przez ponad 100 lat była uprzywilejowanym monopolem. Specjaliści decydowali o rodzaju technologii, sposobie przesyłania energii elektrycznej oraz kosztach, jakie ponosi społeczeństwo za możliwości korzystania z tej nowoczesnej formy energii.

Jednak obecnie to użytkownicy zaczynają decydować jak będzie produkowana i dostarczana energia elektryczna. Ich udział w decyzjach o sposobie produkcji energii jest formą działania społeczeństwa obywatelskiego. Widać to szczególnie w Niemczech, gdzie pod naciskiem społeczeństwa rząd zdecydował się na rezygnację z energetyki jądrowej.

W końcu XIX wieku, kiedy zaczęły powstawać pierwsze elektrownie i linie przesyłowe, społeczeństwa były zafascynowane rozwojem techniki. Powszechnie uważano, że rozwój techniki i nowe technologie mogą znacznie poprawić warunki życia, nawet za cenę szkód wyrządzanych środowisku, na które wówczas nie zwracano zbytnio uwagi. Każda nowa technologia była witana z entuzjazmem, a powstające systemy kolejowe fascynowały pisarzy, prowadząc do powstania wielu powieści.

Pewne otrzeźwienie przyszło z powstaniem technologii jądrowych i użyciem bomb atomowych w czasie II wojny światowej. Zimna wojna i wyścig zbrojeń zaczął uświadamiać społeczeństwu, że technika może też mieć negatywne strony, a efekty awarii elektrowni atomowych, czy pomyłka w systemach identyfikacji obiektów wchodzących w przestrzeń powietrzną każdego z atomowych mocarstw może spowodować tragedię o niewyobrażalnych skutkach. 

Kolejne katastrofy w elektrowniach atomowych w USA (Three Miles Island), Związku Radzieckim (Czernobyl) czy ostatnio w Japonii (Fukushima) pokazały jak wielkim zagrożeniem może być technologia, która w swoim założeniu miała być przyjazna dla społeczeństwa i środowiska. Awarie te uświadomiły również społeczeństwu, że technicy mogą się tragicznie mylić i że informacje przekazywane społeczeństwu są ograniczone. A firmy energetyczne dążąc do maksymalizacji zysku często po prostu oszukują. 

Proces uświadamiania sobie przez społeczeństwo zagrożeń wiązanych z niektórymi technologiami jak np. elektrownie atomowe trwał dosyć długo. Wynikało to z ograniczonej możliwości przekazywania niezależnych informacji. Powstanie i rozpowszechnienie Internet- u złamało monopol informacyjny prasy i telewizji oraz ograniczyło możliwość manipulowania informacją. Pojawiły się organizacje wskazujące na negatywne skutki oddziaływania energetyki na środowisko. 

Od wielu lat organizacje ekologiczne protestują przeciw technologiom negatywnie oddziaływującym na środowisko. Najbardziej negatywne skutki wiążą się z elektrowniami atomowymi. Dotyczą one nie tylko możliwości awarii, ale produkcji olbrzymiej ilości radioaktywnych odpadów, które trzeba przechowywać setki tysięcy lat. Protestując przeciw technologiom atomowym wskazuje się na konieczność zrównoważonego rozwoju i niepozostawiania następnym pokoleniom nierozwiązanych problemów, jak odpady z elektrowni atomowych. 

Z rozwojem technologii energetycznych związane są grupy interesów, które starają się przekazywać społeczeństwu upiększony obraz czystych i tanich technologii atomowych. 

źródło: wnp.pl >>

]]>