Home Aktualności FUNDUSZE DLA ZIELONEJ GOSPODARKI

FUNDUSZE DLA ZIELONEJ GOSPODARKI

0
0
opole

opole

Opolska Krytyka Polityczna, Partia Zieloni i Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA zapraszają na panel dyskusyjny: „Budowa gospodarki niskoemisyjnej w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 w województwie opolskim”  „Odnawialne źródła energii w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 w województwie opolskim”

Fundusze na Regionalne Programy Operacyjne (RPO) w latach 2014-20 będą należały do ostatnich tak hojnych unijnych środków. We wszystkich RPO jest przewidziana oś priorytetowa 4 – „Budowa gospodarki niskoemisyjnej w regionie”, która nawiązuje do wytycznych KE stanowiących, że Celem głównym OP 4. jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie między innymi rozwoju odnawialnych źródeł energii, eliminacji niskiej emisji na terenach zurbanizowanych, w tym modernizacji floty transportu publicznego, termomodernizacji obiektów mieszkaniowych.”Prelegent: Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej: http://www.ieo.pl/

Na początku spotkania przewidziane jest wprowadzające wystąpienie prelegenta, po czym nastąpią pytania i dyskusja. 

Po spotkaniu poczęstunek.Czas: 10 grudnia (wtorek), godz. 16.00-18.30.Miejsce: Uniwersytet Opolski, Opole, ul. Katowicka 89b. Sala im. Józefa Kokota (sala nr 20), parter Collegium CivitasModeracja: Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIAProblemy i pytania, które mogą być poruszone na spotkaniu:

 Fundusze na oś 4 na lata 2014-2020 

  • Problem ustawy o promocji OZE

  • W jakim stopniu fundusze te przyczynią się do budowy nowej, odnawialnej i oszczędnej energetyki? 

  • W jakim stopniu fundusze przyczynią się do tworzenia zielonych miejsc pracy, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w regionie ?

  • Jakie duże środki, i na jakie cele, przeznaczone są na efektywność energetyczną?

  • Jakie jest wsparcie, i na jakie cele, dla OZE? 

  • Jaki kierunek rozwoju energetyki na Opolszczyźnie jest najbardziej korzystny?

    Zgłoszenia: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Hanna Schudy,

    email: hanaschudy@gmail.com” 

]]>