Home Aktualności Interwencja w sprawie Firmy Mo-BRUK z Wałbrzycha

Interwencja w sprawie Firmy Mo-BRUK z Wałbrzycha

0
0

Dnia 21 września otrzymaliśmy prośbę od Pana Radnego Dariusza Gustaba z Wałbrzycha dotyczącą interwencji w sprawie Firmy Mo-BRUK.

Interwencja dotyczy prywatnego składowiska odpadów zarządzanego przez Spółkę komandytową Mo-Bruk w Wałbrzychu. Mo-BRUK zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką odpadami przemysłowymi niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

Spólka dysponuje terenem, na którym zlokalizowane są magazyny przystosowane do gromadzenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Ponadto działa ona w oparciu o szereg decyzji zezwalających na odbiór, odzysk i recykling przyjmowanych odpadów oraz posiada pozwolenie zintegrowane na funkcjonowanie obiektu. Tak piszą na swojej stronie: http://mobruk.pl/o_nas.html.

Mimo iż, funkcjonowanie jest legalne, mieszkańcy przypuszczają, że składowisko nie jest wystarczająco dobrze zabezpieczone, dlatego też boją się o swoje zdrowie jak i o skażenie środowiska z powodu gromadzenia przez spółkę Mo-BRUK substancji szkodliwych i toksycznych typu: azbest, toluen. Ponadto z informacji, które uzyskaliśmy w rozmowie telefonicznej ze Strażą Pożarną w Wałbrzychu wynika, iż od 2002 roku miały miejsce aż 21 pożary, z czego część to wynik samozapłonu. Stąd też przypuszczenie o nieodpowiednim składowaniu odpadów.

Po dokładnym przeanalizowaniu informacji, które uzyskaliśmy od Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu, a także ze stron internetowych:

http://takietomiasto.blox.pl/html,

http://www.ekoalert.pl/event/view/237/

napisalismy pismo do WIOŚ w Wałbrzychu. W piśmie tym przedstawiliśmy nasze obawy dotyczące skażenia środowiska, a także zwróciliśmy się z prośbą o zastosowanie odpowiednich kontroli dotyczących głównie przyczyn pożaru, a także zanieczyszczenia okolicznych wód i gleb, które naszym zdaniem może być znaczące z powodu braku odpowiednich uszczelnień oraz nie zainstalowania drenażu odcieków.

Zabezpieczenie obiektu  jest konieczne do dalszego jego funkcjonowania, ponieważ jeśli nie spełni wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku powinno być ono zamknięte do końca 2009 roku. Prosiliśmy WIOŚ o dokładny monitoring obiektu. Pismo to zostało wysłane także do wiadomości  RDOŚ  i do pana Dariusza Gustaba.

10 listopada br. otrzymaliśmy odpowiedź od WIOŚ delegatura w Wałbrzychu na nasze pismo. Wyjaśniono nam, że kontorle na obszareze składowiska wykonywane są systematycznie mi.in. na wnioski zaniepokojonych mieszkańców. Jednakże nie ma dowodów na występowanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, dlatego też nie mogą byc podjęte działania wstrzymujące funkcjonowanie składowiska. Jednocześnie poinformowano nas, że ostatnia kontrola, która miała miejsce w kwietniu br. wykazała pewne nieprawidłowości, co było podstawą do podjęcia działań pokontrolnych. W wyniku czego przedstawiciel Spółki został wezwany do zaniechania naruszeń.

Pismo >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…