IV spotkanie monitoringowe

Możliwość komentowania IV spotkanie monitoringowe została wyłączona
0

Najbliższe IV spotkanie monitoringowe odbędzie się dnia 22 czerwca 2019 r. w godz. 8:00 – 16:00
Miejsce: Kraków,  Spółdzielnia „Ogniwo”, ul. Paulińska 28/LU

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070/17-00

  • Materiały ze spotkań monitoringowych

    Gąsienica-A.Krupa-Material_z_WarsztatuStrategicznego_KRR. pdf R. Konieczny. Ocena i propoz…
Załaduj więcej... Spotkania monitoringowe

Zobacz również

Materiały ze spotkań monitoringowych

Gąsienica-A.Krupa-Material_z_WarsztatuStrategicznego_KRR. pdf R. Konieczny. Ocena i propoz…