Home Aktualności Jak poszukuje gazu łupkowego Liesa Energy w lubuskiem

Jak poszukuje gazu łupkowego Liesa Energy w lubuskiem

0
0

List Komitetu Protestacyjnego

Na naszym terenie koncesję na badania ma firma Liesa Energy Sp. z o.o. na tzw blok Nowa Sól. Firma Liesa Energy w rozmowach z lokalną społecznością zapewniała, że szukają ropy, którą chcą wydobywać w sposób konwencjonalny. Firma ma koncesję na dwa odwierty, jeden już wykonała lokując się na dawnych ujęciach wody pitnej (dzisiaj niestety zanieczyszczonej), odwiert nazywa się Lelechów 1 i jest zlokalizowany w lesie, ale w bliskiej odległości od Nowej Soli i miejscowości Zakęcie (odległość około 1,5 do 2 km do tych miejscowości).

Na tym odwiercie zostały już wykonane badania i firma ogłosiła w niedzielę 2 września, że znalazła na tym terenie ropę naftową w łupkach. Drugi odwiert firma planuje wykonać lokalizując go pomiędzy miejscowościami Ługi i Czasław, gdzie do najbliższych zabudowań mieszkalnych w Ługach odległość nie przekracza 400 m. Ponadto planowany odwiert znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu i usytuowany jest na podziemnych zbiornikach wody pitnej. Dodatkowo odwiert zlokalizowany jest w bardzo bliskiej odległości od rzeki Ochli Śląskiej i dodatkowo na wzniesieniu terenu w stosunku do rzeki i pobliskich miejscowości, co w sytuacji niekontrolowanego wycieku mogącego spowodować skażenia terenu doprowadzi do tego, że zarówno nurt wody w rzece jak również położenie placu odwiertu na wzniesieniu doprowadzi do degradacji środowiska na większym terenie i może zaistnieć realne zagrożenie dla zdrowia lokalnych społeczności. Ponadto miejscowość Ługi w stosunku do odwiertu zlokalizowana jest w kierunku północno-zachodnim i dokładnie taki sam kierunek ma róża wiatrów na tym terenie, do dodatkowo spowoduje, że wszelkie nieczystości, toksyczne wyziewy i hałas za pośrednictwem wiatrów będzie niesione właśnie na miejscowość Ługi.

Na zebraniu wiejskim zorganizowanym z firmą Liesa Energy w dniu 30 lipca 2012 r. mieszkańcy wyrazili kategoryczny sprzeciw dla takiej lokalizacji. W tym czasie firma na podstawie decyzji o kierunku rekultywacji rozpoczęła wycinkę lasu i karczowanie korzeni pod plac wiertni. W związku z tym, ze firma odmawiała podjęcia rozmów na temat zmiany lokalizacji mieszkańcy wsi Ługi na kolejnym zebraniu wiejskim uchwałą tego zebrania powołali Komitet Protestacyjny, który w ich imieniu ma działać na rzecz zmiany lokalizacji odwiertu. Ponieważ nie było mowy o podjęciu rozmów z firmą posiadającą koncesję Komitet wystosował Protest, który podpisało 172 mieszkańców wsi.

Protest wysłano do:

1. Grupa San Leon Energy

2. Urząd Gminy Otyń

3. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

4. Marszałek Województwa Lubuskiego

5. Sejmik Województwa Lubuskiego

. Minister Środowiska

7. Wyższy Urząd Górniczy

8. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

9. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

10. Poszukiwania Naftowe „Diament”

11. Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

12. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

13. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

14. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

15. Centrum Zrównoważonego Rozwoju

16. Partia Zielonych

17. Klub Przyrodników Świebodzin

18. Fundacja Greenpeace Polska

19. Tygodnik Krąg

20. Gazeta Lubuska

21. Agora S.A.

22. Wojewoda Lubuski

W tym samym czasie firma zagospodarowała plac pod wiertnię, czyli:

1. zdjęto warstwę humusu poniżej powierzchni terenu,

2. zniwelowano teren,

3. zbudowano drogi dojazdowe,

4. na całej powierzchni działki położono grubą folię oraz geowłókninę,

5. zasypano grubą folię oraz geowłókninę grubą warstwą kruszywa oraz utwardzono w taki sposób aby mógł się poruszać ciężki sprzęt,

6. zbudowano kanały odpływowe,

7. zbudowano studnie odpływowe,

8. zbudowano fundament wiertni.

Z zebranych przez Komitet dokumentów wynikało, że plac przygotowany został bez stosownych zezwoleń w związku z tym o tym fakcie powiadomione zostały m.in takie organa jak:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli,

2. Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu,

3. Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli.

Na powyższe doniesienie o podejrzeniu wykonania takich robót bez stosownych zezwoleń podjęte zostało postępowanie administracyjne przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, który wykonał kontrolę w planowanym miejscu wiertni w dniu 31 sierpnia 2012 r. oraz podjęta została sprawa przez Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli. Na zebraniu wiejskim firma zapewniała o czystej i klarownej działalności oraz chęci współpracy z lokalną społecznością, ale tylko do momentu, gdy dowiedziała się o kontrowersjach mieszkańców Ługów związanych z lokalizacją odwiertu. Po tym kontakt z firmą się urwał, co nie pozwoliło firmie zaprzestania działań w kierunku dokończenia inwestycji pomimo protestów mieszkańców. Ponadto dodatkowe zastrzeżenia mieszkańców budzi fakt, że firma dysponuje kapitałem firmy w kwocie 50.000,00 zł i do ewentualnie zaistniałych szkód do takiej kwoty zgodnie z polskim prawem może odpowiadać, co przy takiej inwestycji jest po prostu absurdalne.

Nie zawiązaliśmy żadnego stowarzyszenia, koła ekologicznego ani na dzień dzisiejszy do żadnej z takich instytucji nie zwróciliśmy się o pomoc. Nie jest bowiem dzisiaj naszym celem blokowanie dróg dojazdowych do placu pod wiertnię ani przykuwanie się do drzew. Mamy nadzieję na komunikację z firmą Liesa Energy Sp. z o.o. pomimo tego, że już widać fałszywe działania firmy polegające m.in na tym, że zapewniali o badaniach i rozpoznaniu złóż ropy konwencjonalnej w szukają takiej w łupkach, której ewentualne wydobywanie ze względów oczywistych dla mieszkańców Ługów i okolicznych miejscowości jest wysoce niekorzystne.

Z poważaniem

Marzanna Stanek Przewodnicząca Komitetu Protestacyjnego „marzena stanek” <marzena-stanek@wp.pl” 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…