Home WODA Komisja Europejska wytkneła Polsce brak transpozycji Dyrektywy Powodziowej

Komisja Europejska wytkneła Polsce brak transpozycji Dyrektywy Powodziowej

0
0

Komisja Europejska skierowała 14 lipca tzw. Uzasadnioną Opinię przeciwko Polsce, w sprawie nietransponowaniua do polskiego  prawa  przepisów unijnej Dyrektywy Powodziowej. Dyrektywa Powodziowa ustala dla państw członkowskich obowiązek „zarządzania ryzykiem powodziowym” na podstawie odpowiednio sporządzanych planów. Postanowienie Komisji >>

Uzasadniona Opinia to drugi i ostatni krok formalnej procedury przedsądowej – jeżeli Polska nie udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W Polsce projekt ustawy transponującej te przepisy jest obecnie na etapie prac Rady Ministrów. Zagadniania zarządzania wodami w Polsce są w ogóle mocno niezgodne z europejskimi wymogami. W tej chwili otwarte sa trzy formalne postępowania prawne przeciw Polsce – Polska w tej dziedzinie ma braki wszędzie, gdzie tylko można je mieć …

Otwarte są sprawy: 1. O niepełne transponowanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (etap uzasadnionej opinii)
2. O nieustanowienie planów gospodarwoania wodami w dorzeczach (etap Letter of Formal Notice – pierwszy krok procedury)
3. O nietransponowanie Dyrektywy Powodziowej (etap uzasadnionej opinii)

]]>

Załaduj więcej... WODA

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…