Home Aktualności MŚ uruchomiło nowy serwis

MŚ uruchomiło nowy serwis

0
0

Wystartowała nowa strona internetowa Ministerstwa Środowiska poświęcona gazowi łupkowemu http://lupki.mos.gov.pl/. Witryna powstała w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach”, realizowanej przez resort środowiska.

Na stronie znajdują się informacje o najważniejszych elementach kampanii, w tym przede wszystkim o planowanych na październik 2013 r. wysłuchaniach publicznych. Można tam również znaleźć informacje na temat stanu prac poszukiwawczych w Polsce; obowiązujących i planowanych przepisów prawnych oraz środowiskowych aspektów prowadzonych prac.

Jak informuje MŚ, strona kampanii umożliwia również zadanie dowolnego pytania nt. gazu łupkowego. Odpowiedzi na wszystkie pytania będą udzielać eksperci z dziedziny geologii i ochrony środowiska. Treści na stronie będą stale aktualizowane i rozwijane. Resort zapowiada, że wkrótce po-jawi się na niej przystępne kompendium wiedzy na temat gazu łupkowego.

– Nasza strona została przygotowana z myślą o osobach najbardziej zainteresowanych poszukiwaniami gazu łupkowego w Polsce – mieszkańcach terenów objętych koncesjami, urzędnikach samo-rządowych, dziennikarzach. Mam nadzieję, że będą z niej chętnie korzystać – mówi Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju i wiceminister środowiska.

Kampania „Porozmawiajmy o łupkach” obejmuje dwa regiony: Polskę północną (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) i Lubelszczyznę (woj. lubelskie). Adresatami kampanii są w pierwszej kolejności mieszkańcy
obu regionów, ale większość działań jest skierowana do wszystkich stron zaangażowanych w proces poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu, w tym do przedstawicieli administracji samorządowej, organów ochrony środowiska,
organizacji pozarządowych, firm poszukiwawczych, naukowców itp.

Najważniejszym punktem kampanii będą dwa wysłuchania publiczne, których celem będzie umożliwienie wymiany poglądów na temat gazu łupkowego. Dzięki temu działaniu mieszkańcy terenów objętych poszukiwaniami oraz inne
zaproszone osoby będą mieli okazję przedstawić swoją opinię dotyczącą trwających w regionie prac oraz innych zagadnień związanych z niekonwencjonalnymi złożami gazu. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wysłuchają wszystkich wystąpień i na ich podstawie opracują dokument, który wskaże najważniejsze potrzeby, oczekiwania, nadzieje i obawy zaangażowanych stron oraz niezbędne działania na przyszłość.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/34/1/gaz-lupkowy-ms-uruchomilo-nowy-serwis.html

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…