Home Aktualności Naukowcy ostrzegają: zanieczyszczenie rzeki Sprewy związkami żelaza to problem na stulecie

Naukowcy ostrzegają: zanieczyszczenie rzeki Sprewy związkami żelaza to problem na stulecie

0
0
sprewa

sprewa

 Tekst  Lausitzer Rundschau przypomina jak nasza technokratyczna cywilizacja niefrasobliwie  poczyna sobie na Ziemi.  Po 100 latach od zakończenia wydobycia wegla brunatnego,  kolejne 4 – 5  pokoleń, bedzie miało problemy z „zardzewiałymi

 rzekami” bez życia. Czeka to zapewne też rzeki w pobliżu polskich odkrywek w Koninie, Bełchatowie, czy Turowie. Czy to memento z Łużyć będzie usłyszane ?    R. Gawlik 

W miejscowości Spremberg eksperci dyskutowali o zanieczyszczeniu rzeki związkami żelaza.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego w Spremberg w żadnym innym punkcie nie byli tak zgodni, jak w tym dotyczącym zanieczyszczeń rzeki Sprewy żelazem. „Z problemem zanieczyszczenia rzeki Sprewa związkami żelaza będziemy się zmagać jeszcze przez następnych 100 lat” powiedział Ralph Schöpke. Ekspert ds. hydrochemii z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego wyjaśnił, że przeciwdziałanie osadzaniu się żelaza na dnie będzie procesem trwającym całe lata.

 W związku z tym, władze muszą zadecydować o odpowiednich zobowiązaniach dla firm górniczych – dodał Wolfgang Neskovic. Podkreślał on również wagę współpracy odnośnie do takich problemów, jak powodzie, zmiany klimatyczne i przede wszystkim oczyszczanie rzeki z żelaza.

 Hydrochemik z BTU przedstawił, jakie kroki powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu Sprewy. Obok dobrze znanych rozwiązań, jak oczyszczanie wód kopalnianych oraz wód wpływających do rzeki, zaproponował również zamontowanie podziemnej ściany odcinającej. Wszystkie te rozwiązania są długofalowe i bardzo kosztowne.

 Zanieczyszczenie rzeki Sprewy oraz jej dopływów związkami żelaza to problem dyskutowany na terenie Łużyc od dawna. Brązowy osad denny, nazywany również „ochrą” nie jest co prawda toksyczny, ale zabarwia rzekę i infrastrukturę na brązowo i zagraża życiu organizmów wodnych. Od czasu zakończenia wydobycia w byłych już kopalniach węgla brunatnego, poziom wód gruntowych ciągle wzrasta. W wyniku tego procesu do rzeki uwalniane są nie tylko związki żelaza, ale także siarczany.

 Tłumaczenie tekstu ze strony: https://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Forscher-Die-braune-Spree-ist-ein-Jahrhundertproblem;art1049,4326594

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…