Home Aktualności Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza

Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza

0
0

Projekt wspiera działania inicjatywy społecznej Dolnoslaskiego Alarmu Smogowego. Projekt edukacyjny  „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza” obejmuje organizację cyklu szkoleń i warsztatów na temat problemu niskiej emisji w różnych miejscowościach 4 województw południowo-zachodniej Polski. Uczestnikami szkoleń są pracownicy administracji, oświaty,działacze organizacji pozarządowych, lekarze i mieszkańcy. Podczas zajęć szkoleniowych wykorzystane będą nowoczesne metody oraz narzędzia edukacyjne. Uczestnicy zapoznają się z użyciem sprzętu do pomiarów rakotwórczych pyłów w powietrzu – pyłomierz szkoleniowy. Podczas wykładów pokazywane będą wideotutoriale dotyczące „dobrych praktyk” w walce z problemem niskiej emisji. Ponadto uczestnicy korzystają ze szkoleniowych rollupów oraz broszur informacyjnych. W ramach warsztatów odbywają się moderowane kreatywne dyskusje w podgrupach służące wydobyciu potencjału intelektualnego całej grupy w tworzeniu kompleksowych strategii działania. Cel główny projektu: Podniesienie poziomu świadomości w zakresie problemu złej jakości powietrza, w tym szczególnie problemu niskiej emisji w województwach południowo-zachodniej Polski Cele szczegółowy: 1) Dostarczenie kompleksowej wiedzy grupom docelowym oraz ogółowi obywateli o skutkach zdrowotnych złej jakości powietrza, głównych przyczynach tego stanu oraz sposobach przeciwdziałania jemu 2) Aktywizacja poprzez szkolenie i współpracę liderów lokalnych na rzecz działań eliminujących „niską emisję” w ich miejscach zamieszkania i gminach, uzyskanie efektu kaskadowego, przekazanie wiedzy i włączenie do pomocy innych ludzi Realizacja założeń osiągana jest przez poprowadzenie szkoleń w kilku rejonach kraju. Jest 16 takich przedsięwzięć. 12 szkoleń przekaże podstawową wiedzę na temat niskiej emisji w 4 województwach: Dolny Śląsk – I kwartał Wielkopolska – II kwartał Lubuskie, Zachodniopomorskie – III kwartał Dolny Śląsk, Wielkopolska – IV kwartał 2 dwudniowe szkolenia dla lokalnych liderów – III i IV kwartał 2 szkolenia dla nauczycieli i liderów edukacyjnych – III i IV kwartał Materiały i przebieg szkoleń na stronie projektu NFOŚiGW
 Niniejsza strona została opublikowana dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, w partnerstwie ze społeczną inicjatywą na rzecz czystego powietrza Dolnośląski Alarm Smogowy oraz z Fundacją Ekorozwoju. Za treść strony odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.
 
 
]]>