Home Aktualności O zagospodarowaniu przestrzennym kraju

O zagospodarowaniu przestrzennym kraju

0
0

Już jutro tj. we wtorek 18 października 2011 r. na porządku obrad Rady Ministrów jako jedyny punkt stanie projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). Wnioskodawcą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Dokument ten dwukrotnie (ostatnio 6 września br. w dramatycznych okolicznościach, bo na kilka godzin przed posiedzeniem) był wycofywany z porządku obrad rządu w wyniku protestów społecznych, w tym grupy samorządów i organizacji pozarządowych skupionych w Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

Przyjęcie uchwały w dotychczasowej (jedynej znanej opinii publicznej) wersji doprowadziłoby do wdrożenia w życie planów budowy nowych kopalń węgla brunatnego, co z kolei otworzyłoby drogę do wywłaszczeń mieszkańców zagrożonych gmin i zniszczeń w środowisku. W liście otwartym do Premiera Donalda Tuska z 25 sierpnia br. samorządowcy zwrócili uwagę, że dokument został przygotowany w sposób sprzeczny z procedurą oraz ignoruje setki poprawek i zastrzeżeń zgłoszonych w toku konsultacji społecznych. Jego przyjęcie umożliwi przeprowadzenie wysiedleń na masową skalę.

W 2009 r. tysiące mieszkańców gmin (z woj. dolnośląskiego i lubuskiego) na terenie których planuje się eksploatację złóż węgla brunatnego, sprzeciwiło się, w prawomocnych referendach, budowie kopalni odkrywkowych. Ich głos, jak do tej pory, nie został uwzględniony w żadnym dokumencie przygotowanym przez władze państwowe. Jest zupełnie odwrotnie, prace legislacyjne zmierzają do zabezpieczenia złóż węgla brunatnego przed dalszą zabudową infrastrukturalną niezwiązaną z energetyką i jednoczesną gotowością do uruchomienia wydobycia.

KPZK, jako dokument planistyczny najwyższego szczebla, jest przyjmowany w drodze uchwały tj. aktu wewnętrznego, wywiera jednak istotny wpływ na dokumenty planistyczne na poziomie województw oraz gmin. Władze wojewódzkie a następnie gminne zobowiązane są uwzględnić zapisy KPZK w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego i w planach miejscowych. Przy uchwalaniu KPZK Rada Ministrów wskazuje inwestycje o charakterze publicznym, które powinny znaleźć się w programach rządowych. Te ostatnie zaś, jako przepisy powszechnie obowiązujące, wywierają bezpośredni wpływ na sytuację prawną obywateli. Dokument ten otwiera więc drogę do narzucenia samorządom gminnym obowiązku wprowadzenia kopalń odkrywkowych do planów miejscowych, a dla mieszkańców stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo wywłaszczeń.

„Uchwalenie KPZK w dotychczasowym kształcie byłoby złym sygnałem dla polskiej demokracji a tym samym dla nas wszystkich. Zielone światło otrzymałby bowiem dokument, który bezpośrednio wpływa na prawa, zwłaszcza na prawo własności, oraz wolności dziesiątek tysięcy obywateli. Niedopuszczalny jest fakt, że przygotowanie tego dokumentu było obarczone istotnymi wadami o charakterze proceduralnym” – już w sierpniu br. ostrzegła Beata Filipcova, radca prawny Ekologicznego Serwisu Prawnego.

W apelu I Ogólnopolskiej Konferencji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” do Parlamentarzystów, Premiera i Prezydenta RP jaki uczestnicy konferencji przyjęli 27.09. 2011 r. czytamy ..”Ochrona złóż skutkowałaby wstrzymaniem wszelkich inwestycji i modernizacji w perspektywie zaś masowymi wywłaszczeniami, likwidacją infrastruktury, regresem cywilizacyjnym, a w konsekwencji exodusem tysięcy mieszkańców! Niczym nieuzasadnione forsowanie archaicznych metod wydobycia węgla brunatnego, w tak rażący sposób ignorujące społeczny werdykt uznajemy za nieodpowiedzialne i szkodliwe”.

Czy tak właśnie będzie wyglądać obiecany samorządom (przed wyborami parlamentarnymi) przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w osobach: Wiceministra Macieja Kaliskiego i Wiceministra Waldemara Ługowskiego dialog ze stroną społeczną ?

Na te i inne pytania odpowiedzą Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska oraz Radosław Gawlik prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO- UNIA z Wrocławia.

Na spotkanie informacyjne gorąco zapraszamy

przedstawicieli redakcji jutro, tj. 18.09.2011r. o godz. 9.30 do Urzędu Gminy w

Lubinie przy ul. Wł. Łokietka 6.

Janusz Łucki, rzecznik Urzędu Gminy

Lubin

 

 

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…