Home Aktualności OCEAN2012 odpowiada na decyzje Rady w sprawie limitów połowów na 2011r.

OCEAN2012 odpowiada na decyzje Rady w sprawie limitów połowów na 2011r.

0
0

Bruksela (15 grudnia 2010) – Uta Bellion, Dyrektor  Pew Environment Group European Marine Programme i Koordynator OCEAN2012, przedstawia stanowisko w nawiązaniu do posiedzenia Rady Ministrów ds. Rybołówstwa i Rolnictwa UE w sprawie ustanawiania limitów połowowych (Maksymalnych Dopuszczalnych Połowów – TAC) na 2011 rok.

„Rada zmierza w dobrym kierunku, lecz musi ustanawiać limity połowowe zgodne z zaleceniami naukowymi oraz w oparciu o podejście ostrożnościowe i ekosystemowe. W ramach zreformowanej Wspolnej Polityki Rybackiej nieracjonalne wykorzystywanie  naszych mórz i oceanów oraz środków do życia zależnych od rybołówstwa przybrzeżnych społeczności musi się skończyć.”

Koalicja OCEAN2012 domaga się aby zarządzanie sektorem rybołówstwa Unii Europejskiej:

–        opierało się na podejściu ostrożnościowym, tak jak jest to wskazane w UN Fish Stocks Agreement 1995

–        charakteryzowało sie podejściem opartym na ekosystemie w zarządzaniu zasobami

–        zapewniało długoterminowe plany zarządzania gatunkami, które zagwarantują obfite zasoby ryb, wykraczające poza poziom odpowiadający Maksymalnemu Zrównoważonemu Połowowi (MSY)

Przypisy:

1. Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat Wspólnej Polityki Rybackiej

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm

2. Szczegóły na temat koalicji OCEAN2012 i jej propozycji na temat reformy WPR można znależć na stronie www.OCEAN2012.eu

3. OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do takich zmian w europejskiej Wspólnej

Polityce Rybackiej, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom

połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

 

Koalicja OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment

Group będącą agendą d/s ochrony przyrody fundacji the Pew Charitable Trusts – organizacji

pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata.

 

Członkami-założycielami OCEAN2012 są: Coalition for Fair Fisheries Arrangements, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), Pew Environment Group oraz Seas at Risk.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Debata wyborcza: Jakiej transformacji energetyki i ochrony klimatu potrzebujemy?

Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli największych komitetów wyborczych i partii polityc…