Home Aktualności Odkrywka w okolicach Gopła i urodzajnych Ziem Kujawskich

Odkrywka w okolicach Gopła i urodzajnych Ziem Kujawskich

0
0

List wysłany do Marszałka  kujawsko-pomorskiego Piotra Calbeckiego przez Józefa Drzazgowskiego, prezesa Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Naturalnego Przyjezierze.

Szanowny panie Marszałku

Jestem prezesem Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Naturalnego Przyjezierze. Moja, jak i Stowarzyszenia aktywność spowodowała, że zostałem laureatem X edycji Nagrody Marszałka w kategorii „Środowisko naturalne”. W uzasadnieniu przyznania tegoż jakże prestiżowego wyróżnienia jest napisane: …Za założenie SOŚN Przyjezierze koordynowanie działań organizacji ekologicznych o zasięgu lokalnym i światowym, współpracę z samorządami i samorządowcami, parlamentarzystami, organizowanie sympozjów naukowych i happeningów ekologicznych.

Z wielkim niepokojem czytam doniesienia prasowe zawarte w „Przeglądzie Konińskim” z dnia 13-19 marca 2012 r. oraz „Gazecie Pomorskiej” z dnia 20 marca br. Z nich to dowiaduję się, że podczas Toruńskiego Forum Gospodarczego Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa powiedział, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego uwzględni w planach zagospodarowania przestrzennego wydobycie węgla brunatnego w naszym województwie, dając jednocześnie zielone światło na wejście Kopalni Węgla Brunatnego Konin na teren naszego województwa.

Dziwie się panu wicemarszałkowi, że na takim forum innowacyjność promuj się tak archaiczną technologie wydobycie węgla brunatnego metoda odkrywkową, która jest niezwykle niszczącą środowisko naturalne i oddziaływującą negatywnie na tysiące hektarów
urodzajnej ziemi w okolicach Piotrkowa Kujawskiego, Radziejowa i Kruszwicy, a także gmin sąsiednich. Takie słowa nie powinny paść z ust wicemarszałka odpowiedzialnego za ochronę środowiska naturalnego Kujaw i Pomorza. Jaki wpływ będzie to miało na Kujawy i
jezioro Gopło jest odnotowane w tekście opracowania, które powstało z grantów Pana Marszalka, a nosi tytuł Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego woj. Kujawsko -pomorskiego , wybrane przykłady.

Przypomnę też, że Wojewódzki Sąd Administracyjny już w 2010 r. swoim wyrokiem stwierdził rażące naruszenie prawa przy inwestycji „Tomisławice” [sprawa ta obecnie znajduje się w NSA]. Poza tym toczy się kolejne postępowanie przeciwko tejże odkrywce, również w związku z łamaniem prawa. Dodam, że w dniu 26 stycznia 2012 r. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę związaną z naruszeniem przepisów UE w sprawie ochrony środowiska w przypadku odkrywki Tomisławice KWB Konin. Odkrywka ta znajduje się obok chronionego w ramach sieci Natura 2000 jeziora Gopło. Cytuję: KE upomina Polskę w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Sprawa dotyczy niewykonania oceny oddziaływania na środowisko kopalni odkrywkowej na obszarze ochrony Natura 2000 nad jeziorem Gopło. Komisja przesłała polskim władzą tzw. uzasadnioną opinie oraz zwróciła się o doprowadzenie do zgodności z unijnymi przepisami w ciągu dwóch miesięcy. W przeciwnym wypadku, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwość Unii Europejskiej.

Jezioro Gopło podlega ochronie na mocy dyrektywy siedliskowej, która jest częścią unijnych przepisów sieci Natura 2000. Wymaga ona w przypadku obszarów siedliskowych zagrożonych gatunków ptaków przeprowadzenia oceny skutków inwestycji przed jej rozpoczęciem. KE uważa za niewystarczające ocenę wpływu na środowisko odkrywki złoża Tomisławice KWB Konin z siedzibą w Kleczewie S. A., która znajduje się w pobliżu chronionego jeziora. Obawy komisji wzbudza fakt, że na potrzeby oceny przedłożono niewystarczające dane oraz, że błędne założenia mogły mieć wpływ na wynik oceny, co może mieć negatywne skutki dla objętych ochroną roślin i zwierząt. Wezwanie do usunięcia uchybień, ani spotkania z przedstawicielami władz polskich nie doprowadziły do rozwiązania kwestii, w związku, z czym wystosowano uzasadnioną opinię – wyjaśnia KE.

W związku z wyżej przedstawionymi faktami dziwi nas wystąpienie wicemarszałka Dariusz Kurzawy z taką propozycją. Zarazem zastanawiamy się czy jest to decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego? Panie Marszałku owe „zielone światło” wywołało wśród Samorządowców poruszenie i zaowocowało czerwonym światłem trwogi, a to w obawie przed zbliżającymi się ogromnymi problemami i płynącymi zagrożeniami. Po spotkaniu z kilkoma burmistrzami i wójtami podjęliśmy decyzje o spotkaniu się w dniu 5 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelnie, na które to spotkani zapraszamy Pana Marszałka osobiści, bo zaufanie do wicemarszałka, po jego wypowiedziach jest podważone, a on sam niewiarygodny dla mieszkańców terenów nadgoplańskich – Kujaw Nadgoplańskich i przyległych gmin.

Z wyrazami szacunku

Józef Drzazgowski

Gaj

88-324 Jeziora Wielkie


]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…