Home ENERGIA i KLIMAT Oświadczenie Społecznego Komitetu "STOP Odkrywce"

Oświadczenie Społecznego Komitetu "STOP Odkrywce"

0
0

Lubin, Kunice, Prochowice, Ścinawa, Ruja, Miłkowice   10.09.2010 r.

Społeczny Komitet „STOP Odkrywce” oświadcza, iż z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone na konferencji prasowej w dniu 6 września br. stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego mówiące o wycofaniu się z zapisów o wprowadzeniu ochrony złóż węgla brunatnego „Legnica”w  projekcie zmian wojewódzkiego planu  zagospodarowania przestrzennego.

Jest to krok w dobrą stronę dający mieszkańcom subregionu legnicko-głogowskiego nadzieję na całkowite wycofanie się rządzących z planów budowy kopalni metodą odkrywkową a przynajmniej nie wprowadzania w najbliższym czasie ochrony złoża przed dalszą zabudową infrastrukturalną.

Przypomnijmy, że wójtowie i burmistrzowie sześciu gmin zagrożonych budową odkrywkowej kopalni węgla brunatnego skupieni w naszym Komitecie, podobnie jak włodarze jedenastu innych gmin województwa, w sierpniu br. negatywnie zaopiniowali projekt zmian wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to ważny sukces wszystkich występujących solidarnie, w jednym szeregu samorządowców. Satysfakcję budzi fakt, że zdanie wyrażone w referendum przez mieszkańców naszego regionu na temat odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i argumenty przeciw jej budowie dotarły również do zarządu województwa  z  Marszałkiem na czele.

Marszałek Marek Łapiński na konferencji powiedział „.. w sprawie odkrywki zarząd województwa jednoznacznie staje po stronie samorządowców, którzy protestują przeciwko takiemu sposobowi eksploatacji surowca”(cyt. „Rzeczpospolita” 6.09.2010 r.,).

Nie mamy wątpliwości, że stało się tak w wyniku  społecznego nacisku i wielomiesięcznych zabiegów naszego Komitetu,  także na forum Parlamentu i  Komisji Europejskiej.

Ruch społecznej odmowy przybiera na sile – wspierają nas liczne stowarzyszenia, organizacje ekologiczne, politycy wszystkich opcji, wielu ludzi dobrej woli w osobach min. posłów do Parlamentu Europejskiego Piotra Borysa, Lidii Geringer d’Oedenberg, posłów do Sejmu Janusza Mikulicza, Piotra Cybulskiego, Ewy Drozd, Ryszarda Zbrzyznego, senatora Jacka Swakonia a także profesora Ludwika Tomiałojcia.

Opinia Marszałka Województwa nie oznacza jednak, że niebezpieczeństwo odkrywki minęło a decyzja samorządu województwa zablokuje całkowicie pomysły, co do eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową.

Nasze zdziwienie i niepokój budzi fakt, że wygłoszone publicznie stanowisko zarządu  województwa nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentach rządowych, wręcz przeciwnie np. w oficjalnym projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącym Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 znajduje się zapis mówiący o ochronie surowców energetycznych, która polegać będzie na „..administracyjnym długotrwałym ograniczeniu działalności inwestycyjnej … na obszarach zalegania złóż (w tym legnickie i gubińskie złoża węgla brunatnego)…”

 

Równie niepokojące są skandaliczne wypowiedzi uczestników zakończonego właśnie IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, gdzie jawnie prowokuje się mieszkańców gmin zagrożonych odkrywką do zaostrzenia protestu  wmawiając opinii publicznej,  że protest jednej małej gminy (sic !)  się nie liczy a rząd powinien przyjąć specustawę na wzór ustaw drogowych.

W domyśle natychmiast zabezpieczyć złoże a ludzi z dnia na dzień wyrzucić z ich domów !

Dlatego też wsparci stanowiskiem zarządu województwa w najbliższych dniach zwrócimy się na piśmie do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z ponownym wezwaniem o uznanie i wdrożenie w życie werdyktu społecznego jakim był wynik referendum z  27.09.2009  r.

Poprosimy by tym razem szef rządu nie skierował sprawy tak jak w zeszłym roku do Wicepremiera Pawlaka, jawnego stronnika lobby energetyczno – węglowego, honorowego patrona ww. zjazdu, tylko osobiście przyjął odpowiedzialność za rozwiązanie problemu zgodnie z wolą wielotysięcznej społeczności subregionu legnicko – głogowskiego.

Wobec zbliżającej się rocznicy bezprecedensowego, bo jedynego  na taką skalę udanego referendum w historii  naszego kraju, Społeczny Komitet  zwoła  zebranie ogólne swoich członków już w najbliższą środę 15 września br. Przyjęty zostanie plan dalszych działań mających na celu uznanie woli wyrażonej przed rokiem przez  mieszkańców gmin: Lubin, Kunice, Ruja,  Miłkowice, Ścinawa i Prochowice oraz  uczczenia rocznicy  referendum.

Przewodnicząca Społecznego Komitetu

„STOP  Odkrywce”

Irena Rogowska

]]>

Załaduj więcej... ENERGIA i KLIMAT

Zobacz również

Debata o transformacji energetycznej z kandydatami do europarlamentu i ekspertami

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w otwartej debacie o transformacji energetycznej …