Home Aktualności Państwowy Instytut Geologiczny: wiercenie w łupkach bez szkód dla środowiska

Państwowy Instytut Geologiczny: wiercenie w łupkach bez szkód dla środowiska

0
0

Gleba, powietrze i woda są bezpieczne przy zgodnym z procedurami poszukiwaniu gazu łupkowego – wynika z badań Państwowego Instytutu Geologicznego.

Złoża gazu łupkowego, których eksploatacja może się opłacić/może się nie opłacić

Złoża gazu łupkowego, których eksploatacja może się opłacić/może się nie opłacić 

– Możliwość pozyskiwania gazu łupkowego to największy w tym stuleciu przełom w światowej energetyce – uznał renomowany ośrodek badawczy IHS CERA, gdy amerykańskim gazownikom udało się rozpocząć komercyjne wydobycie gazu uwięzionego w skałach łupkowych. Jednak nie wszyscy się tak ucieszyli. Od razu podniosły się głosy przeciwników twierdzących, że stosowana przy wydobyciu gazu łupkowego metoda szczelinowania hydraulicznego jest szkodliwa dla środowiska. Szczelinowanie polega na wtryśnięciu pod dużym ciśnieniem mieszaniny wody z piaskiem i niewielkim dodatkiem środków chemicznych, która uwalnia gaz uwięziony w mikroskopijnych porach skał łupkowych.

Przeciwnicy szczelinowania twierdzą, że ta metoda grozi skażeniem wód pitnych, trzęsieniami ziemi, uwalnianiem substancji promieniotwórczych i może zanieczyścić powietrze gazem. Gazownicy zaprzeczają tym zarzutom.

Te spory mają bardzo ważne znaczenie dla Polski, która zdaniem amerykańskich ekspertów ma największe zasoby gazu łupkowego w Europie. Nic dziwnego, że Ministerstwo Środowiska zleciło badania nad faktycznym oddziaływaniem szczelinowania na środowisko. Wczoraj Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) przedstawił raport w tej sprawie. – Zagrożeń przy prowadzonym zgodnie z przepisami szczelinowaniu nie stwierdzono – ogłosił.

– To niezwykle ważne, że mamy własny raport w tej sprawie, wykonany na terenie Polski – podkreślał na konferencji szef Instytutu prof. Jerzy Nawrocki. Przypominał, że warunki geologiczne są tak zróżnicowane, że wyniki badań wykonanych w jednym miejscu świata gdzie indziej nie muszą się potwierdzić.

Polscy eksperci wzięli pod lupę prace przeprowadzone przez spółkę Lane Energy w okolicach miejscowości Łebień (woj. pomorskie). W sierpniu zeszłego roku wykonano tam szczelinowanie na głębokości ponad 4 km.

Eksperci PIG badali skład wody (m.in. w studniach), powietrza w glebie i samej gleby przed szczelinowaniem, w trakcie jego przeprowadzania i po zakończeniu. Prace nie spowodowały zanieczyszczenia powietrza, nie wpłynęły na jakość wód powierzchniowych i podziemnych ani nie doprowadziły do zmniejszenia zasobów wód podziemnych w rejonie wierceń. Nie pojawił się też metan, zdaniem niektórych przeciwników szczelinowania uwalniany podczas takiego zabiegu ze skał łupkowych. Nie wykryto także promieniotwórczego gazu – radonu. Stacje sejsmiczne nie odnotowały żadnych wstrząsów podczas szczelinowania, choć zarejestrowały trzęsienie ziemi na wyspach Fidżi położonych 15 tys. km od Polski.

Co z doniesieniami o apokaliptycznych skutkach szczelinowania, jakie do Polski dopływają od przeciwników gazu łupkowego? – Musimy odróżnić realną ekspertyzę od prób wzbudzania sensacji – ucięła dr Monika Konieczyńska z PIG.

 

źródło: 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…