Home Aktualności Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016

Pod prąd – Informator Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie 06.2016

0
0

 • W jedności siła – akcja Koalicji i mieszkańców zagrożonych gmin w Warszawie
 • Najpierw Warszawa teraz Amsterdam
 • Ważne: Podpisz się pod akcją „Nie niszczcie naszych domów”
 • „Ende Gelände“ i obóz klimatyczny w Niemczech
 • Saga węglowa – Koniec Adamowa
 • Lubuska Solidarność w natarciu
 • GUBIN: Oszczędności dzięki inwestycjom w OZE
 • Zrównoważona podróż wicepremiera Morawieckiego
 • Delegacja koalicji ”ROZWÓJ TAK- ODKRYWKI NIE” u wicewojewody wielkopolskiej
 • Wspieranie korporacji przeciw obywatelom
 • Kobiety na Kongresie Kobiet „poruszyły” odkrywki
 • 1. W jedności siła – akcja Koalicji i mieszkańców zagrożonych gmin w Warszawie

  Wciąż nie opadły pozytywne emocje po udanej akcji Koalicji 10 maja w Warszawie. W ciągu kilku  godzin byliśmy  przed siedzibą  NN (Nie Niszczcie Naszych Domów), Ministerstwami: Energii,   Rozwoju  oraz Rolnictwa  wszędzie zostaliśmy zaproszeni  na rozmowy.  Maszerując  kilkuset osobową zorganizowaną grupą przez samo centrum  miasta (Nowy Świat, Rondo de Gauell 'a)  daliśmy głośno  znać co myślimy o odkrywkach i węglowych inwestorach.

  2. Najpierw Warszawa teraz Amsterdam

  Przeciwnicy odkrywek nie odpuszczają.  Reprezentant Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” bierze dziś (2 czerwca 2016) udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) Nationale Nederlanden w Holandii. Zażąda od firmy zobowiązania do wycofania się z udziału w polskim sektorze węglowym! http://rozwojtak-odkrywkinie.pl/index.php/pl/component/k2/nationale-nederlanden-cichy-sponsor-brudnej-energii-w-polsce

  3. Ważne: Podpisz się pod akcją „Nie niszczcie naszych domów”

  Przypominamy o wspólnej  akcji   zbierania podpisów:  Kto jeszcze się nie podpisał, ten jeszcze może powiedzieć: Nie Niszczcie naszych domów!  Kampania jest wspólną inicjatywą Ogólnopolskiej „Koalicji Rozwój Tak – Odkrywki Nie” i Akcji Demokracji.    https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/nn_odkrywki?utm_medium=facebook&utm_source=akcja&utm_campaign=post_2016-05-20

  4. „Ende Gelände“ i obóz klimatyczny w Niemczech

  13 maja koło Proschim (wieś przewidziana do likwidacji w związku z nową odkrywką Welzow II) we wschodnich Niemczech rozpoczął się obóz energetyczno-klimatyczny. W piątek grupa ponad 1000 aktywistów z grupy „Ende Gelände“ zajęła kopalnię odkrywkową Welzow-Süd. Setki osób zostały tam na noc. W obozie klimatycznym wzięły też udział osoby z EKO-UNII, z Koalicji RT-ON, z Syreny z Warszawy, z Poznania. Na obozie panowała niesamowicie miła, wręcz festynowa atmosfera, ale jednocześnie czuć było ducha poważnych przygotowań do akcji zajęcia kopalni odkrywkowej. Był to akt obywatelskiego nieposłuszeństwa motywowany przekonaniem, że jeżeli chcemy żyć na świecie, w którym można żyć, musimy zatrzymać spalanie paliw kopalnych. Nie ma bowiem pracy na martwej planecie. Zmieniajmy system, a nie klimat! Polecamy „Węgiel Łużycki” z 17 maja:

  5. Saga węglowa – Koniec Adamowa

  Znowu warto przytoczyć słowa filozofa Zygmunta Baumana z jego książki Etyka ponowoczesna : „Górnictwo ma coś wspólnego z ludzką nieciągłością, porzucaniem zadania, które jeszcze niedawno było tak ważne. Dziś jest, jutro go nie ma, dziś gorączkowa pogoń za zyskiem, jutro pustka i ugór”. Czy zatem górnictwo jest z zasady nieetyczne? Jeżeli etyczność zakłada bardzo szeroką perspektywę planowania i odpowiedzialność? Do końca 2017 roku ma zostać wygaszona elektrownia Adamów. W zakładzie powołana została już komisja zajmująca się jego likwidacją. Elektrownia zapewniała miejsca pracy, wciąż nie wyczerpano dostępnego węgla, awarii było stosunkowo niewiele. A jednak. Najbardziej niepokojące jest to, że ludziom się obiecuje niemożliwe. Węgiel jest paliwem schyłkowym, jednak wciąż niektórzy przekonują, że jest inaczej. Czas najwyższy zacząć restrukturyzować regiony, aby uchronić je przed widmem Wałbrzycha.

  6. Lubuska Solidarność w natarciu

  Solidarność lubuska nie odpuszcza i dalej brnie w węglową wizję przyszłości: „Tysiące miejsc pracy, wyższe pensje w województwie lubuskim oraz zatrzymanie migracji młodych” – wylicza zalety inwestycji Maciej Jankowski, szef zielonogórskiej Solidarności. Z kolei Wojciech Noworyta, kierownik zespołu projektującego kopalnię Gubin – Brody, przekonuje, że obecnie inwestor stara się zdobyć koncesję i optymistycznie wieszczy, że od jej uzyskania do wydobycia pierwszej tony węgla może upłynąć jeszcze 5-6 lat. Trudno w to uwierzyć, ale słowa padły. Warto na koniec przytoczyć komentarz jednego z czytelników Strefy Biznesu: „Szok, ze po dwudziestu pięciu latach Solidarność sobie przypomniała, że Gubin istnieje. A coście jaśnie pany robiły jak Gubin stracił cały przemysł? Wojsko? WOP? Dworzec kolejowy? Szpital? Wtedy was lenie w Gubinie nie było”.

  7. GUBIN: Oszczędności dzięki inwestycjom w OZE

  Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak, znany zwolennik kopalni, jest dumny z kolejnej nowo powstałej farmy fotowoltaicznej, która ma zasilać w prąd polsko-niemiecką oczyszczalnię ścieków w Gubinie. Jak twierdzi: „Można obniżać koszty przedsiębiorstwa poprzez nowe inwestycje” np. w fotowoltaikę. Nie wiadomo, czy to Niemcy zmusili go do inwestycji w OZE, czy w końcu przestał czytać gazetki propagandowe PGE? Najważniejsze, że zaczął kierować się interesami miasta i jego mieszkańców, a nie wiarą w dobrobyt z czekania na wydobycie węgla. http://gorzow.tvp.pl/25463241/dzieki-farmie-fotowoltaicznej-rachunki-za-scieki-nie-wzrosna

  8. Zrównoważona podróż wicepremiera Morawieckiego

  Wicepremier Marowiecki odwiedził w maju województwo lubuskie. Jest to jedna z wizyt, która ma na celu „zrównoważony rozwój” wszystkich regionów w Polsce i znalezienie także dla lubuskiego „paliwa” dla rozwoju. Mowa była o potencjale województwa i co ciekawe nie padło ani jedno słowo na temat planowanego kompleksu energetycznego Gubin-Brody. Chwalono się osiągnięciami Gorzowa Wielkopolskiego, a w szczególności elektrociepłowni, która prezentowała innowacyjny kocioł gazowo-parowy spełniający wszelkie normy środowiskowe. Na pytania dziennikarza radia zachód, o konkrety w sprawie odkrywki pod Gubinem, wicepremier odpowiedział, że wyraził się jasno, Polska jest członkiem Unii Europejskiej, polityka klimatyczna i energetyczna unii jest powszechnie znana. A tak wizytę premiera przedstawiła TVP Gorzów, również bez propagandy o kompleksie pod Gubinem: Z kolei dla Radia Zachód premier Morawiecki podczas wizyty w lubuskim wypowiedział się krótko i zwięźle na temat kopalni węgla brunatnego pod Gubinem: „Polska zgodziła się wdrażać również politykę dekarbonizacji, czyli odchodzenia w energetyce od wykorzystania węgla kamiennego i brunatnego” Więcej w rozmowie – Jarosław Nieradka na antenie Radia Zachód Ku pamięci warto dodać, że były premier Piechociński wygłaszał peany na cześć nieistniejącej kopalni i elektrowni a nawet przewidywał wykorzystanie nadwyżek wydobytego węgla. Niektórych Lubuszan brak propagandy węglowej, podczas wizyty obecnego wicepremiera, głęboko zastanawia. Warto przypomnieć tekst Anny Dziadek (sprzed 2 lat!!):

  9. Delegacja koalicji ”ROZWÓJ TAK- ODKRYWKI NIE” u wicewojewody wielkopolskiej

  Ponad dwie godziny trwało spotkanie przedstawicieli Koalicji „RT-ON” w składzie: Danuta Hądzlik (Stowarzyszenie „Nasz Dom”), Michał Wilczyński (ekspert, autor publikacji „Węgiel już po zmierzchu”), Tomasz Waśniewski (Fundacja RT-ON) z Wicewojewodą Wielkopolską, które odbyło się 18 maja br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.  W trakcie spotkania omówiono problem planów budowy nowych odkrywek węgla brunatnego w Wielkopolsce (złoża: Oczkowice, Ościsłowo, Dęby Szlachecke) i ich potencjalnych następstw, w tym skutków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w oparciu m.in. o doświadczenia związane z działaniem istniejących kopalni węgla brunatnego w Polsce i na świecie. Niezależny ekspert, przygotowujący opinie min. dla Komisji Europejskie dr Michał Wilczyński, w specjalnej dedykowanej tematowi spotkania prezentacji przedstawił argumenty całkowicie podważające zasadność inwestycji węglowych oraz niezwykle trudną sytuacje ekonomiczną spółki ZE PAK planującej odkrywkową eksploatację złóż w Wielkopolsce. Podniesiona została też kwestia tzw. ochrony złóż kopalin, której wprowadzenie i to w bliskiej perspektywie oznaczać będzie zablokowanie rozwoju gmin nią objętych zanim jakakolwiek (jeśli w ogóle) inwestycja węglowa ruszy. Już samo planowanie odkrywki np. w płd. Wielkopolsce (powiaty rawicki i gostyński) powoduje niepokój wśród mieszkańców, samorządowców oraz działających tam z powodzeniem przedsiębiorców, którzy już teraz powstrzymują się z decyzjami inwestycyjnymi w oczekiwaniu na ostateczne decyzje dotyczące przyszłości całego regionu i kierunków polityki energetycznej naszego kraju. Rozmówcy zgodzili się, że priorytetem powinna być ochrona, bardzo ograniczonych w Polsce, zasobów wody oraz produkcji żywności i ziemi pod uprawy.  Spotkanie będące następstwem rozmów z udziałem Koalicji „RT-ON” w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przy Marszałku Województwa (31.03.16) ma być początkiem dalszych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

  10. Wspieranie korporacji przeciw obywatelom

  Nowa władza robi nie „dobrą zmianę”. Odwraca się od prosumentów, czyli małych producentów i konsumentów energii ze źródeł odnawialnych. Od tych, których rok temu poparła w Sejmie przegłosowując tzw. poprawkę prosumenckę do ustawy o OZE. Odwraca się od małych odnawialnych a  wspiera dużych – cztery koncerny, oparte na schyłkowym węglu. Wspieranie korporacji przeciw obywatelom, na koszt tych ostatnich, może być ryzykownym ruchem, po którym poparcie wyborców dla PiS może się zmienić. Jak bardzo posłowie PiS zdeterminowani są „znowelizować” ustawę energetyce odnawialnej. Polecamy audycję: http://eko.org.pl/

  11. Kobiety na Kongresie Kobiet „poruszyły” odkrywki

  Kongres Kobiet to platforma debaty, porozumienia i działania dla wielu aktywnych kobiet. W ruchu antyodkrywkowym w Polsce działa mnóstwo pań, a podczas kongresu można było usłyszeć wiele mądrych słów, m.in. profesor Małgorzaty Fuszary: „Nie stójmy cicho, nie bądźmy tymi grzecznymi dziewczynkami, które spuszczają oczy. Jeśli widzimy, że komuś dzieje się krzywda, to reagujmy, i to naprawdę ostro. I druga rzecz – bądźmy razem! Realizujmy swoje cele, włączajmy się”. Pełna relacja i film wkrótce na stronie: http://eko.org.pl/

  Wydawcy:

  Stowarzyszenie „Nie kopalni odkrywkowej” Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Fundacja Rozwój Tak Odkrywki Nie Zespół redakcyjny: Radosław Gawlik (red. naczelny) Anna Dziadek Tomasz Waśniewski Hanna Schudy]]>

  Załaduj więcej... Aktualności

  Zobacz również

  Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

  Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…