Home ENERGIA i KLIMAT Premier wstrzymał uchwalanie planów przewidujących budowę kopalni odkrywkowych

Premier wstrzymał uchwalanie planów przewidujących budowę kopalni odkrywkowych

0
0

Rada Ministrów nie uchwali dzisiaj dokumentu przewidującego budowę nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w województwach lubuskim i dolnośląskim.

Decyzje podjęła kancelaria premiera. Z dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów wycofany został punkt obrad przewidujący uchwalenie, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK). O jego wycofaniu zadecydowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rząd nie wydał jeszcze w tej sprawie oświadczenia, jednak powodem mogły być protesty mieszkańców dolnośląskich i lubuskich gmin. KPZK przewiduje ochronę tamtejszych złóż węgla brunatnego, czemu sprzeciwiają się mieszkańcy z okolic Lubina, Legnicy i Gubina. W ubiegłym tygodniu wójtowie kilku gmin, na terenach których planowane są kopalnie, spotkali się z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas wizyty przedstawili list otwarty do premiera. Podnosili w nim, że przyjęcie Koncepcji umożliwi przeprowadzanie wywłaszczeń ich gruntów. Natomiast wprowadzenie ochrony ziem przeznaczonych pod kopalnie oznaczać będzie ich zdaniem powolne wymieranie terenów, które zamieszkuje obecnie ok. 20 tys. mieszkańców.

Przyjęcie KPZK zwiąże ręce wójtom. Gminy będą bowiem musiały uwzględniać w swoich planach zagospodarowania przestrzennego inwestycje celu publicznego. Jeżeli tego nie zrobią, ich plany zmieni dpowiednio wojewoda. Z węgla brunatnego produkowane jest 35 proc. energii elektrycznej. Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku ilość energii pozyskiwanej z tego surowca nie powinna się znacząco zmniejszyć. Za dwadzieścia lat mają to być 42 TWh w stosunku do 44 TWh w 2010 roku.

Odkrywka coraz bliżej… Rzeczpospolita >>

Rząd zdecyduje o ochronie złóż węgla brunatnego? Centrum Informacji o Rynku Energii >>

Oficjalny Portak Miasta Lubina >>

 

 

 

 

 

]]>

Załaduj więcej... ENERGIA i KLIMAT

Zobacz również

Kandydaci do europarlamentu dyskutowali o zielonej energii, kosztach budowy atomu i odchodzeniu od węgla

W dniu 27 maja odbyła się debata przedwyborcza o transformacji energetycznej. Udział …