Home Aktualności List otwarty w sprawie uszanowania wyników referendum

List otwarty w sprawie uszanowania wyników referendum

0
0

26 października br. na ręce  Prezesa Rady Ministrów przesłany został list otwarty (w załączeniu >>) w sprawie uszanowania wyników referendum z 27.09. 2009 r.

Pod listem podpisali się  wójtowie i  burmistrzowie gospodarze gmin inicjatorów ubiegłorocznego głosowania  ludowego.

W akcie solidarności list otwarty swoimi podpisami wsparli wójtowie (nie zagrożonych bezpośrednio odkrywką) gmin: Malczyce, Mściwojów, Wądroże  Wielkie, Krotoszyce, Gromadka, Zgierz, Udanin,  Gaworzyce, Grębocice, oraz burmistrz Przemkowa.

Zwracamy się z prośbą do świata mediów by list otwarty do Premiera przekazali opinii  publicznej w regionie oraz całym kraju bowiem jest to jedna z ostatnich szans  nawiązania dialogu  z rządzącymi.

Sprawa odkrywki  wywołana już w  2007 r. , po  latach ciszy i spokojnego rozwoju lokalnych samorządów, przez  lobby energetyczno – węglowe  nadal rozpala emocje jako wiszące nad mieszkańcami i samorządami realne zagrożenie dla ich bytu.

W liście otwartym pytamy: dlaczego rządzący nie chcą precyzyjnie odpowiedzieć: ” … Tak wasz głos zostanie uwzględniony, kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową wbrew waszej woli nikt nie wybuduje. Nie wprowadzimy ochrony złoża. Nikt nie zniszczy środowiska naturalnego, infrastruktury ani dorobku życia mieszkańców regionu. Szanujemy wynik referendum ..”.

Jako samorządowcy  pytamy  też dlaczego w zamian serwuje się obywatelom naszego regionu festiwal arogancji, lekceważenia, unikania dyskusji ?

Czyżby dlatego, że interes potężnego lobby energetyczno-węglowego jest ważniejszy niż los dziesiątków tysięcy mieszkańców naszych gmin ?

Nie czekając na  efekt  podjętych działań, równolegle prowadzimy  konsultacje prawne w sprawie ewentualnego wszczęcia procedury pozwów  zbiorowych co byłoby ostatecznością nie będącą naszym  priorytetem, ale której w obecnej sytuacji wykluczyć nie można.

Korzystamy z doświadczeń  Wójta Gminy  Zgierz Zdzisława Rembisza,  który właśnie korzystając  z ww.  procedury  wspólnie z kilkoma tysiącami mieszkańców swojej  gminy odniósł sukces i  zablokował plany  budowy kopalni.

Problem wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową  nie dotyczy tylko naszego regionu. W Gubinie podczas niedawnego spotkania roboczego przedstawicieli gmin zagrożonych budową kopalni, którego organizatorem było  Stowarzyszenie „Eko-Unia” z Wrocławia,   postanowiono  utworzyć grupę inicjatywną, której celem będzie powołanie koalicji organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych, przeciwników budowy kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową.

Swój akces do koalicji już złożyli: Stowarzyszenie „Eko-Unia” z Wrocławia, Społeczny Komitet „STOP Odkrywce” z Lubina, Stowarzyszenie „Nie Odkrywce” z Gubina” Stowarzyszenie „Goplanie” z Kruszwicy oraz wójtowie i burmistrzowie gmin: Lubin, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Kunice, Ścinawa  oraz Zgierz.

W spotkaniu w Gubinie uczestniczył p.Thomas Burchardt przedstawiciel  Bürgerinitiative „Klinger Runde” z Forst (Federalna Republika Niemiec) -inicjatywy obywatelskiej przeciwników odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, który również popiera powołanie takiej koalicji z udziałem organizacji społecznych z różnych krajów. Pan Thomas Burchardt członek Bürgerinitiative „Klinger Runde”, a zarazem jej rzecznik przyjął  zaproszenie do współpracy ze Społecznym Komitetem „STOP Odkrywce”, podpisał deklarację  i stał się jego członkiem honorowym.

Tym samym Społeczny Komitet  zyskał nowych sojuszników tym razem poza granicami naszego kraju.

Poparcie dla listu otwartego do Premiera Donalda Tuska w sprawie uszanowania i wdrożenia w życie  wyników referendum z  27.09.2009 r. udzielili:

1) Gmina Malczyce, Wójt Czeslaw Dudziński

2) Gmina Mściwojów, Wójt Ignacy Pięta

3) Gmina Wądroże  Wiekie, Wójt Seweryn Szerc

4) Gmina Krotoszyce, Wójt Franciszek Chyła

5) Gmina Gromadka, Wójt Dariusz Pawliszczy

6) Gmina Zgierz, Wójt Zdzisław Rembisz

7) Gmina Przemków, Burmistrz Stanisław Pępkowski

8) Gmina Udanin, Wójt Teresa Olkiewicz

9) Gmina Gaworzyce, Wójt Jacek Szwagrzyk

10) Gmina Grębocice, Wójt  Roman Jabłoński

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…