Home Aktualności Projekt – film "Przyroda daje pracę"

Projekt – film "Przyroda daje pracę"

0
0
prezyroda_daje_prace

Zamierzamy w tym celu zrealizować i wyemitować we współpracy z TVP 3 reportaż edukacyjny pt ” Przyroda daje pracę” kierując go przede wszystkim do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich ale również do ogółu społeczeństwa (mieszkańców miast).

Celem projektu było wyemitowanie we współpracy z TVP 3 reportażu edukacyjnego pt ” Przyroda daje pracę”. Film skierowany został  przede wszystkim do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich ale również do ogółu społeczeństwa (mieszkańców miast).
1. Streszczenie projektu Głównym założeniem projektu było wsparcie przełamania bariery informacyjnej dotyczącej rozumienia istotnych elementów reformy Wspólnotowej Polityki Rolnej. W tym celu  zaplanowaliśmy zrealizowanie i wyemitowanie we współpracy z TVP 3 reportażu edukacyjnego pt ” Przyroda daje pracę” skierowanego przede wszystkim do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich ale również do ogółu społeczeństwa (mieszkańców miast). W szczególności chcieliśmy wypromować w świadomości publicznej możliwości wynikające z programów rolno środowiskowych (PRŚ) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW). 2. Uzasadnienie przeprowadzenia projektu Olbrzymia kampania i wysiłek państwa (ministerstwo rolnictwa i ARiMR) przy zachęcaniu rolników do dopłat bezpośrednich pokazał jak trudne jest przełamanie nieufności i bariery informacyjnej na wsi. Dotyczyło to najprostszego instrumentu WPR. I tak stosunkowo dużo środków może zostać nie wykorzystane ze względu na zignorowanie apeli i możliwości otrzymania wsparcia finansowego przez znaczną część rolników. Z nieporównanie trudniejszą sytuacją mamy do czynienia w przypadku PRŚ, które wymagają więcej wiedzy i pracy od samego rolnika i prowadzenia przez doradców rolnośrodowiskowych. Dlatego nacisk trzeba położyć na przełamanie bariery informacyjnej i zachęcanie rolników do korzystania z powstałych możliwości. Działania w ramach programów rolno-środowiskowych są praktycznie mało znane, także wciąż w instytucjach do tego powołanych. W oddziałach ARiMR, które przetestowaliśmy na tę okoliczność w czerwcu ub. nie dysponowano żadnymi ulotkami i odsyłano nas na stronę internetową (zapewne wynikało to z pełnego zaangażowania tych struktur w akcję dopłat bezpośrednich). Sytuacja ta nie uległa do dziś istotnym zmianom. Dostrzegliśmy wyraźną potrzebę przeprowadzenia dużej akcji PR, która wyjaśniłaby społeczeństwu, w szczególności zamieszkałemu na obszarach wiejskich istotę zmiany WPR i PROW tj. dopłacanie rolnikom nie do produkcji rolnej a do ich działań na rzecz proekologicznego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności programów rolnośrodowiskowych, zachowania przyrody i krajobrazu, ekstensywnego rolnictwa, ochrony siedlisk roślin i zwierząt, etc… Reportaż edukacyjny „Przyroda daje pracę” umożliwił osiągnięcie tego celu. Doświadczenie z tego projektu, jak i samo narzędzie- film edukacyjny, zamierzamy wykorzystać w dalszej naszej pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w projektach , które realizujemy obecnie (PRINCE) oraz które zamierzamy realizować min. w ramach programu LEADER +. 3. Cele projektu Projekt ” Przyroda daje pracę”- miał na celu : a. Powiększyć wiedzę na wsi i wśród konsumentów miejskich na temat PROW i przede wszystkim PRŚ; spróbować przełamać barierę informacyjną i myślenie o ochronie przyrody w kategoriach wyłącznie ograniczeń i zagrożeń a nie szans. Miał także pokazać, że w ramach programów rolnośrodowiskowych ochrona przyrody może dać dodatkowe środki a zatem i pracę. b. Wywołać i wesprzeć zainteresowanie na wsi możliwościami uzyskania dodatkowych środków w ramach PROW i PRŚ. c. Zwiększyć potencjał i gotowość rolników do wykonania dodatkowej pracy na rzecz zachowania wartości przyrodniczych w zamian za dodatkowe źródła finansowania swojej działalności. d. Powiększyć zasoby Stowarzyszenia (know- how) i zdolność do sprostania kolejnym projektom na rzecz rozwoju obszarów wiejskich .
4. Adresaci/beneficjenci projektuAdresatem projektu było całe społeczeństwo, ale w szczególności skierowaliśmy go do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, ale także oczywiście do mieszkańców miast – widzów oglądających reportaż edukacyjny. Film, częściowo poprzez płytę CD oraz poprzez stronę www, udostępniony został zainteresowanym osobom z administracji publicznej, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, doradcom rolno-środowiskowym , przedstawicielom organizacji społecznych i POE zajmującym się rozwojem obszarów wiejskich.5. Szczegółowy opis działańA. Obszar realizacji projektu : Reportaż edukacyjny „Przyroda daje pracę”, choć dotyczy widzów w całym kraju, jest zorientowany na promocję proekologicznego rozwoju obszarów wiejskich. Scharakteryzowaliśmy krótko działania w ramach PROW w latach 2004-2006 oraz skoncentrowaliśmy się na charakterystyce pakietów PRŚ ilustrując to w różnych rejonach geograficznych kraju. B. Informacja o zadaniach i działaniach w ramach projektu : Głównym zadaniem projektu było wsparcie przełamywania bariery informacyjnej dotyczącej rozumienia istoty reformy wspólnotowej polityki rolnej. Zamierzaliśmy w tym celu wykorzystać jako element kampanii informacyjno – promocyjnej film – reportaż edukacyjny skierowany przede wszystkim do rolników ale również do ogółu społeczeństwa. W tym celu przygotowany został -z udziałem profesjonalistów- reportaż telewizyjny „Przyroda daje prace”, trwający ok. 25 minut, którego przesłaniem jest pokazanie, że PROW i PRŚ chcą dopłacać do ochrony wartości przyrodniczej obszarów wiejskich i że to są wartości , które musimy chronić dla przyszłych pokoleń. W nakładzie 300 egz. ze środków własnych wydaliśmy zrealizowany film edukacyjny. Dodatkowo na stronie www Stowarzyszenia – na portalu organizacji ekologicznych Zielona Brama www.eko.org.pl – zamieściliśmy informację o projekcie oraz umożliwiliśmy „ściągnięcie” (zamówienie)  filmu przez Internet. C. Dystrybucja materiału: Została zagwarantowana przez TVP 3 bezpłatna emisja reportażu edukacyjnego „Przyroda daje pracę”. Wysyłka filmu – na stronie www – przewidzieliśmy także ogłoszenie możliwości zamówienia i wysłania filmu po kosztach przesyłki i powielenia do zainteresowanych gmin, sołectw, szkół lub poszczególnych rolników. Jesteśmy świadomi niewielkiego zinternetyzowania obszarów wiejskich, ale są tu już chlubne wyjątki i nie należy zaniedbywać tego nośnika , pamiętając, że jest coraz więcej rolników i szkół (możliwy kanał pośrednictwa w dostępie do Internetu) na wsi dysponuje dostępem do Internetu
]]>